Sawa ‏- ‏150GB

תגובות הגולשים
חבילת סלולר

Sawa ‏- ‏150GB

חבילת סלולר: בין 110 ל-180 ג'יגה

דקות והודעות: ללא הגבלה בשימוש סביר והוגן

גלישה: 150GB 

תוקף החבילה: 5 שנים

49.90 ש"ח

פרטים נוספים:

המסלול כולל:

49.90 ש״ח בחודש למשך 5 שנים.

דקות ללא הגבלה, הודעות ללא הגבלה (בשימוש סביר והוגן)

עד 150GB גלישה 

חריגה מהגלישה - בעת חריגה, הגלישה תיעצר. לאחר עצירת הגלישה, ניתן לרכוש חבילת הרחבה לגלישה של 4 ג'יגה בעלות של 23.30 ש"ח.

בשימוש סביר והוגן - עד 2500 דקות/ 2500 הודעות בחודש

פרטים כלליים:

שם התוכנית: 150GB

התוכנית ללא התחייבות.

עלות סים: 49 ש"ח

Sawa פועלת על גבי תשתית פלאפון.

Sawa‏ - ‏150GB חוות דעת, ביקורת והמלצות
חבילות מסלולי סלולר נוספות של Sawa