Sawa ‏- ‏deluxe 100GB

תגובות הגולשים
חבילת סלולר

Sawa ‏- ‏deluxe 100GB

חבילת סלולר: עד 110 ג'יגה

29.90 ש״ח בחודש

דקות והודעות: ללא הגבלה בשימוש סביר והוגן

גלישה: 100GB

29.90 ש"ח

פרטים נוספים:

המסלול כולל:

דקות ללא הגבלה, הודעות ללא הגבלה

לא כולל שיחות לרשות הפלסטינית

100GB גלישה

29.90 ש"ח לשנה לחודש למנוי

חריגה מהגלישה - בעת חריגה, הגלישה תיעצר. לאחר עצירת הגלישה, ניתן לרכוש חבילת הרחבה לגלישה של 4 ג'יגה בעלות של 23.30 ש"ח.

בשימוש אישי וסביר - עד 3000 דקות/3000 הודעות בחודש

פרטים כלליים:

שם התוכנית: 100GB

התוכנית ללא התחייבות.

Sawa פועלת על גבי תשתית פלאפון.

Sawa‏ - ‏deluxe 100GB חוות דעת, ביקורת והמלצות
חבילות מסלולי סלולר נוספות של Sawa