HOT ‏- ‏300 דקות לנייח ונייד

תגובות הגולשים
טלפון קווי

HOT ‏- ‏300 דקות לנייח ונייד

מסלול טלפון קווי: מדברים מעט
300 דקות לנייחים וניידים.
39.00 ש"ח
לנציג HOT

פרטים נוספים:

עד 300 דקות בכל חודש לנייחים וניידים ב-39 ש"ח לחודש.

עלות התקנה: 69 ש"ח

פרטים כלליים:

שם המסלול: דבר Fix 300 דקות המסלול מיועד ללקוחות חדשים בטלפון המנויים על שירותי האינטרנט ו/או הטלווזיה.

שרותי הטלפון של HOT פועלים באמצעות מודם הניזון מרשת החשמל, לפיכך בעת הפסקת חשמל השרות ייפסק.

פניה לנציג HOT
loading

HOT‏ - ‏300 דקות לנייח ונייד חוות דעת, ביקורת והמלצות
חבילות טלפון קווי נוספות של HOT