HOT ‏- ‏1000 דקות לנייח ונייד

תגובות הגולשים
טלפון קווי

HOT ‏- ‏1000 דקות לנייח ונייד

מסלול טלפון קווי: מדברים מעט

1000 דקות לנייחים וניידים.

49.00 ש"ח
לנציג HOT

פרטים נוספים:

עד 1000 דקות בכל חודש לנייחים וניידים ב-49 ש"ח לחודש.

עלות התקנה: 69 ש"ח.

פרטים כלליים:

שם המסלול: דבר Fix 1000 דקות. המסלול מיועד ללקוחות חדשים.

שרותי הטלפון של HOT פועלים באמצעות מודם הניזון מרשת החשמל, לפיכך בעת הפסקת חשמל השרות ייפסק.

פניה לנציג HOT
loading

HOT‏ - ‏1000 דקות לנייח ונייד חוות דעת, ביקורת והמלצות
חבילות טלפון קווי נוספות של HOT