hallo 015 ‏- ‏תעריפון

תגובות הגולשים
שיחות לחו"ל

hallo 015 ‏- ‏תעריפון

מסלול שיחות לחו"ל: מסלולים מיוחדים
תעריף לדקה, ללא דמי מנוי וללא התחייבות.
0.00 ש"ח

פרטים נוספים:

חיוג לכל העולם ללא דמי מנוי וללא התחייבות וללא צורך בהרשמה מראש.

(ללקוחות רשומים, תעריפים מוזלים) 

פרטים כלליים:

קידומת: 015.

מדינות במבצע:

כל המדינות

hallo 015‏ - ‏תעריפון חוות דעת, ביקורת והמלצות