דלג לתוכן

ביטוח ריסק

מהו ביטוח ריסק?

4 דקות קריאה כותב: מערכת כמהזה,

ישנן תוכניות ביטוחיות רבות לפיצוי כספי, בין אם בצורה חד פעמית ובין אם בקצבה חודשית, עקב נזקים גופניים או מצב בריאותי כלשהו. בניגוד לביטוחים על בסיס שיפוי (החזרה למצב קודם) כגון ביטוח הבריאות. ביטוחים על בסיס פיצוי מעניקים למבוטח סכום פיצוי כספי חד פעמי או קצבה חודשית קבועה, בעת קרות מקרה הביטוח (וכל עוד נמשך במידה ומדובר בפיצוי חודשי קבוע).

מאחר וכל אדם משערך אחרת את הנזק הכספי שעלול להיגרם לו עקב מצב בריאותי פתאומי, שלו או של זולתו, יכול אותו אדם לבטח את עצמו או את זולתו (לעיתים נדרשת הסכמה בכתב) בסכומי פיצוי לפי ראות עניו. במידה וחברת ביטוח מסרבת לבטח אדם מעבר לסכום פיצוי מסוים (רשאית על פי חוק), רשאי אותו אדם לפנות לחברת ביטוח מתחרה (או יותר) שתבטח אותו בנוסף לביטוח הקיים בסכומי פיצוי נוספים.

בין בעלי המקצוע בתחום יש אלו המשווים את ביטוחי האדם מסוג פיצוי לטופס הגרלה, וכמו שניתן לרכוש מספר טפסי הגרלה במספר דוכני מכירה שונים כך גם ניתן לעשות זאת בביטוחי אדם מסוג פיצוי. בעת קרות מקרה הביטוח יכול המבוטח לתבוע את הפיצוי המגיע לו (על פי תנאי הפוליסה כמובן) מכל חברה בנפרד.

נמנה כעת מספר תכניות פופולאריות מסוג פיצוי, הניתנות לרכישה במרבית מחברות הביטוח ונעמוד על דגשים לצורך בדיקה, השוואה או רכישת פוליסה חדשה.

1.      ביטוח חיים (ונגזרותיו כגון ביטוח נכות מתאונה) מאפשר ליורשי המבוטח לקבל פיצוי חד פעמי בסכום ביטוח גבוהה יחסית ובכך יתאפשר למסגרת המשפחתית להמשיך לחיות ברמת חיים זהה או אפילו גבוהה יותר עקב מות המבוטח מכל סיבה שהיא. בדרך כלל מבטחים עצמם בביטוח זה בני זוג עם ילדים המעוניינים להגן כלכלית על התא המשפחתי עקב מות אחד המפרנסים. ביטוח זה ניתן לרכישה במרבית מחברות הביטוח ומחירו יחסית זול ביחס לשאר הביטוחים הקיימים.

2.      פוליסת ביטוח לאובדן כושר עבודה מאפשרת למבוטח לקבל פיצוי חודשי במידה ונמצא במצב בו איבד את כושר עבודתו כתוצאה מתאונה או מחלה. בפוליסה מצוינת הגדרת המקצוע של המבוטח בהתאם להגדרת עיסוקו בפוליסה.

לפוליסה זו מספר נספחים שאינם חלק מהפוליסה הבסיסית אך לעיתם יכולים להפוך קריטיים בעת קרות מקרה ביטוח לולא בדיקה קפדנית ומקצועית.

א.      תקופת המתנה היא התקופה הרצופה המתחילה מיד לאחר קרות מקרה הביטוח ומסתיימת בהתאם למצוין בפוליסה (על פי בחירת המבוטח). בתקופה זו המבוטח אינו זכאי לפיצוי אלה אך ורק מסיומה וכל עוד נמשך המצב המזכה בתגמולי הביטוח או סוף תקופת הפיצוי, המוקדם מביניהם. נהוג לרכוש כיום פוליסות בהן תקופת ההמתנה אינה עולה על שלושה חודשים ולתקופת פיצוי המסתיימת בגיל הפנסיה. מאותם כספי פיצויים נהוג גם להפריש לפנסיה כדי להבטיח את קיומינו הכלכלי גם לאחר אותו גיל). ניתן כמובן לרכוש תקופות פיצוי קצרות או ארוכות יותר בהתאם לצרכי המבוטח.

ב.      ביטול קיזוז מביטוח לאומי הוא נספח הכרוך בעלות נוספת אך שולית ביחס לביטוח הראשי. נספח זה מקבל משמעות רבה בעת בדיקה והשוואה לביטוח אובדן כושר עבודה, מטעמכם או מטעם הגוף המנהל זאת עבורכם. במידה ולא נרכש הנספח, יקוזזו מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח מחברת הביטוח, סכום הפיצויים להם הוא זכאי מהביטוח הלאומי על פי חוק. לדוגמא, אם המבוטח זכאי נניח לקבל פיצוי של 5,000 ₪ מהביטוח לאומי ורכש פוליסת ביטוח לאובדן כושר עבודה לפיצוי על סך 10,000 ₪, ולא רכש את הנספח, יהיה זכאי לפיצוי של רק 5,000 ₪ מפוליסת הביטוח הפרטי. כמובן שמדובר בהפרש משמעותי בסכום הפיצוי החודשי שעלול להגיע להפרש ריאלי בהכנסה של מאות אלפי שקלים בפרק זמן של מספר שנים. . במידה והמבוטח רכש את הנספח יהיה זכאי לתגמולי ביטוח בהתאם לסכום הפיצוי המקורי אותו רכש ללא תלות במוסד לביטוח לאומי.

ג.       שחרור מתשלום הוא נספח נוסף שעלותו זניחה ובדרך כלל מסתכם בשקלים בודדים (מובנה בחלק מפוליסות הבסיס). רכישתו מקנה פטור מתשלום חודשי בעבור הפוליסה בזמן שהמבוטח זכאי לתגמולים מאותה הפוליסה. במידה ולא נרכש הנספח נהוג לבקש מחברת הביטוח לקזז את העלות החודשית מכספי הפיצויים.

ד.      פרנצ'יזהאו בעברית "סף פיצוי" הוא נספח שמטרתו לפצות את המבוטח גם בעבור חודשי ההמתנה, שבהם הוא לא זכאי לתגמולי ביטוח. מייד בתום תקופת ההמתנה, ובתנאי כמובן שמצבו של המבוטח נותר בעינו, תשלם חברת הביטוח פיצוי רטרואקטיבי (מידי חודש בחודשו) בעבור תקופת ההמתנה. כלומר, במידה ותקופת ההמתנה היא שלושה חודשים, יקבל המבוטח בחודש הרביעי ,החמישי והשישי פיצוי כפול. לאחר מיכן (בחודש השביעי) יחזור סכום תגמולי הביטוח לסכום המקורי. נספח זה ייתכן ובא לידי ביטוי בצורה מעט שונה מחברה לחברה את עקרונותיו זהים.

ה.      תקופת הפיצוי –נהוג לבטח בביטוח זה לתקופת פיצוי עד גיל הפרישה (67 לגברים 65 לנשים). כך יכול להבטיח לעצמו המבוטח הכנסה קבועה עד גיל הפרישה גם במצב של אובדן כושר עבודה.

3.      פוליסת תאונות אישיות – פוליסה פופולארית ותחרותית מאוד בין חברות הביטוח השונות. מטרתה להעניק פיצוי כספי למבוטח בגין נזקים גופניים כתוצאה ממקרים תאונתיים בלבד. ההגדרה הנפוצה לתאונה היא "אירוע פתאומי, בלתי צפוי ובלתי מתוכנן שהביא לפגיעה פיזית". הפוליסה מעניקה פיצוי החל ממקרים קלים כגון שברים וכוויות, ואף למקרים חמורים יותר כגון נכות, סיעוד או אובדן חיים. רוב הפוליסות הקיימות היום מכילות את כל הסעיפים הנל אך לכל אלו הנוסעים ברכב דו-גלגלי, מתעסקים ברכיבה על סוסים או ספורט אתגרי אחר חשוב לשים לב כי ניתן לרכוש נספחים המבטלים את ההחרגה הקיימת על פעילויות אלו כברירת מחדל של הפוליסה. בעת ההשוואה חשוב להשוות בין הסעיפים לחוד ולא רק במחיר הסופי או בסעיף אובדן החיים (שממנו נגזרים אחוזי הפיצוי לשאר הסעיפים).

4.      פוליסת מחלות קשות / סרטן – פוליסה המאגדת קבוצות של מחלות קשות או קבוצות סרטן (די דומה בין חברה לחברה) ומעניקה פיצוי כספי חד פעמי בעת גילוי אחת מהמחלות אצל המבוטח. הפוליסה בדרך כלל נמכרת לבעלי ביטוח הבריאות (עליו נדון בהרחבה בכתבה השלישית) כאשר הפיצוי אמור לספק פיתרון כספי מיידי עד הפעלת ביטוח הבריאות המכוון לטיפולים ותהליכים ארוכים יותר. כך יכול המבוטח להבטיח לעצמו רווחה כלכלית מסוימת בתקופה שבין התפרצות המלחה להתחלת הטיפול בה.

אלו מאיתנו המבוטחים בביטוחים אלו (או אחרים) מומלץ לבדוק אחת לשנתיים-שלוש את מרכיבי התיק הביטוחי ולערוך השוואה בין שתיים או שלוש חברות ביטוח שונות. השוק התחרותי והפוליסות החדשות מאפשרות למבוטחים לעבור מחברה לחברה בקלות ולחסוך עשרות אחוזים ממחירי הביטוח המשולמים על ידם.

סוכנויות ביטוח רבות מעניקות את השירות ללא עלות, החל משלב ריכוז הפוליסות הקיימות ועד לשלב הצעת המחיר וסגירת העסקה.

אין במאמר זה כדי להכיל את כל הנושאים הקשורים לתחום הביטוח והוא מובא כאן להמחשה בלבד. נקיטה בפעולות אלו אינה מהווה תחליף לקבלת חוות דעת וליווי מקצועי.