HOT mobile ‏- ‏10+

תגובות הגולשים
חבילת סלולר
שיחות לחו"ל

HOT mobile ‏- ‏10+

חבילת סלולר: בנק דקות לממעטים לדבר כולל גם: שיחות לחו"ל

דקות: 100 דקות

הודעות: 100 SMS

גלישה: 100MB

שיחות לחו"ל: 10 דקות שיחה מישראל ל- 35 יעדים בחו"ל

פרטים נוספים:

פירוט המסלול:

12.9 ש"ח לחודש 

100 דקות לכל היעדים בארץ

100 הודעות לכל הרשתות

10 דקות שיחה לחו"ל ל-35 יעדים.

100MB גלישה- בסיום נפח הגלישה החודשי הכלול בתכנית, תחסם הגלישה

תעריפי חריגה:

10 אג' לדקה בארץ או להודעת SMS

1.99 אג' להודעת MMS ודקה לחו"ל בהתאם למחירון

פרטים כלליים:

שם התוכנית: 10+

התוכנית ללא התחייבות.

דמי חיבור סים - 15 ש"ח

עלות דמי מעבר של 49 ש"ח בין תכניות באמצעות אתר HOT mobile או נציג

 

פניה לנציג HOT mobile
loading

HOT mobile‏ - ‏10+ חוות דעת, ביקורת והמלצות
חבילות מסלולי סלולר נוספות של HOT mobile