דלג לתוכן

תיקון לחוק הטכנאים

חוק הטכנאים עבר כבר לפני כמה שנים, אך החברות מצליחות למצוא פרצה ולא לאכוף אותו כשמדובר בהתקנה או הסרה של מוצר. כעת רוצים להוסיף תיקון שלא ישאיר מקום לספק.

1 דקות קריאה כותב: מערכת כמהזה,

4.7.18

בתאריך 2.7.18 מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הרחבתו של "חוק הטכנאים". התיקון לחוק מחייב את החברות לפצות צרכנים אשר המתינו להגעתו של טכנאי גם במקרים הבאים: הובלה והתקנה של מוצר, החזרת מוצר וגם במקרה של בדיקות תקופתיות.

8.1.17

עדכון: החל מהיום נכנסה התוספת לחוק וכעת הוא יחול גם במקרים שטכנאי מגיע להתקין או להסיר מוצר, ולא רק בעת תיקון תקלה.

25.12.16

"חוק הטכנאים" (כחלק מהחוק להגנת הצרכן) נכנס לתוקפו בשנת 2008. מטרת החוק הייתה להסדיר ולשפר את נושא השירות הטכני הניתן ללקוחות החברות.

כחלק מהחוק נקבע כי יש לתאם מראש את הגעת הטכנאי, זמן ההמתנה לטכנאי לא יעלה על שעתיים, והחברה רשאית לדחות/לשנות מועד ביקור טכנאי עד השעה 20:00 ביום שלפני.

ביישום החוק- על החברה לקבוע טווח הגעת טכנאי של עד שעתיים. בכל איחור של הטכנאי בשעתיים נוספות (ארבע שעות בסה"כ), יהיה רשאי הצרכן לדרוש פיצויים בסך 300 שקלים. באיחור של שעה נוספת (חמש שעות ומעלה), יהיה רשאי הצרכן לדרוש פיצויים בסך 600 שקלים.

בפועל, החברות מחפשות פרצות בחוק, וחלקן בוחרות שלא לפצות לקוחות אם מדובר בביקור טכנאי שהוא לשם התקנה או הסרה של מוצר. לטענתן, כאשר הטכנאי אינו מגיע לשם תיקון תקלה, החוק אינו מחייב אותן.

ח"כ איתן כבל מנסה כעת להעביר תוספת לחוק: "או לשם התקנה של טובין או הסרתם בעסקה", כך שלא יישארו פינות לא מוגנות.

תגובות