דלג לתוכן

בדיקת תיק ביטוח

4 דקות קריאה כותב: מערכת כמהזה,

הדור החדש של עולם הביטוח

בכתבה הבאה נתמקד בענף הביטוח. נתאר מספר מונחים מקדימים, ניצור עבורכם סדר פעולות פשוט ונוח לצורך בדיקת תיק הביטוח הפרטי שברשותכם, ואף נפנה אתכם לגורמים מקצועיים שיוכלו לסייע בריכוז החומר ושיקופו ללא עלות או התחייבות. לצורך כך נשתדל לשמור על שפה פשוטה, מובנת וממוקדת מטרה – בדיקת תיק הביטוח הפרטי.                                

מאז חוקי רפורמת ועדת בכר בשנת 1995 שהביאו להסדרת ענף שוק ההון והביטוח ועד לימים אלו וככל הנראה גם עד לאחר הבחירות, לא נחקק חוק או תוקנה תקנה משמעותית בענף הביטוח שהביאו לשינוי מהותי כלפינו המבוטחים. לאור מסקנות ותקנות ועדת גרמן אשר מוטלות בספק מאז התפרקות הממשלה (2014), גדל חוסר הוודאות לגבי העתיד לבוא בתחום הרפואה הציבורית והפרטית בישראל, ועל כך שוק הביטוח רוחש וגועש ונמצא בתחרות שיא.

לפי כך, חוזה ביטוח שיכרת קודם לכן, לא יהיה ניתן לשינוי או ביטול על ידי אף גורם בהנחה ונעשה כראוי. כלומר - זה הזמן לעשות את הבדיקות והשינויים ההכרחיים.

מהי בדיקת תיק ביטוח ומדוע היא כה חשובה?

תיק הביטוח הוא נכס אשר מהווה רשת ביטחון לפרט ולמשפחתו מפני מקרים בלתי צפויים העלולים להביא לנזק כלכלי לולא תיק הביטוח.

מטרת בדיקת תיק הביטוח היא לוודא שאכן הוא מתאים לצרכי המבוטחים בהתאם לאורח חייהם, עיסוקם והכנסתם. כמו כן, היסטוריה רפואית או מצב בריאותי (פיזי) לקוי של מי מהמבוטחים ניתן לביטוח, אך שווה התייחסות מעמיקה וגילוי נאות. בדיקת התיק תעשה תמיד ביחס לסוג הפגיעה האפשרית בתא המשפחתי או פגיעה בנכס מסוים.

בעזרת בדיקת תיק הביטוח והשוואת מחירים בין החברות השונות ניתן לאתר את התנאים הטובים והמתאימים ביותר, בעלויות הנמוכות ביותר ולמען המטרות הנחוצות בלבד.

נסביר כעת שלושה מונחים שיקלו עליכם בעת בדיקת תיק הביטוח ובעת החיפוש אחר העסקאות הטובות והמתאימות ביותר עבורכם:

ביטוח כפל בא לתאר מצב בו אנו מבטחים נכס מסוים בפני אותם הסיכונים, אצל יותר מחברת ביטוח אחת ולתקופות חופפות. למשל, שני ביטוחי משכנתא, לאותם לווים, אותו הנכס ובפני אותם הסיכונים (נזק טוטאלי, שריפה, צנרת וכו') בשני חברות ביטוח שונות ובתשלום מלא לכל אחת מהן בנפרד (מקרה שכיח).

מצב זה לא יניב כיסוי גבוהה יותר או פיצוי כפול אלה חלוקה יחסית של תגמולי הביטוח עד לגובה הנזק בפועל בין חברות הביטוח.

ביטוח כפל אינו חל בביטוחי אדם, למעט במרבית מביטוחי הבריאות, שכן גובה הנזק שעלול להיגרם לפרט מסוים עקב מקרה ביטוח (נזק פיזי כלשהוא) שונה מאדם לאדם ולכן סכומי הכיסוי ניתנים לבחירה. ניתן לקבל מידע בהרחבה בכתבה העוסקת בנושא ביטוחי ריסק.

ביטוח יתר בא לתאר מצב בו סכום הביטוח (שווי הנכס על נייר) עולה באופן בלתי סביר על שווי הנכס בפועל, כלשון החוק. במקרה זה סכום הביטוח המקסימאלי שנוכל לתבוע הוא סכום הנזק בפועל, גם אם שילמנו בעבור סכום ביטוח גדול מהנדרש. למשל, בוטח נכס ששוויו הריאלי מיליון ₪  כנכס השווה שני מיליון ₪ (וכנראה ששילמנו כאמור פי שניים). בקרות נזק של מאה אלף ₪ נקבל פיצוי על סך מאה אלף ₪ בלבד.

ביטוח חסר לעומת זאת, מתאר את המצב ההפוך בו סכום הביטוח נמוך משוויו של הנכס המבוטח. במקרה זה סכום הביטוח המקסימאלי שנוכל לתבוע הוא כיחס בין סכום הביטוח לשווי הנכס בפועל. למשל, בוטח נכס ששוויו הריאלי מיליון ₪  כנכס השווה חצי מיליון ₪. בקרות נזק של מאה אלף ₪  נקבל רק חצי מסכום הפיצוי, כלומר חמישים אלף.

חשוב להדגיש כי אלו אינן "פעולות מנע" של חברות הביטוח על מנת לשלם לנו, ציבור המבוטחים, כמה שפחות, אלה התניות ב"חוק חוזה ביטוח" הבאות להגן על חברות הביטוח מפני תשלום תגמולי ביטוח גבוהים יותר באופן יחסי לסכום הפרמייה הנגבית. לכן חשוב לבדוק שתיק הביטוח מכסה באופן מלא את הסיכונים הנצפים אך לא מעבר לנדרש שכן לא נזכה לפיצוי מוגדל.

בבדיקה והשוואה של תיק הביטוח תוכלו גם לזהות ביטוחים יקרים מידי ביחס לעסקאות המוצעות היום על ידי חברות הביטוח או ביטוחים שהכיסוי שלהם לא מתאים. במקרים אחרים תוכלו לגלות כי הפוליסה אינה מקיפה ואינה מכסה את האלמנטים החשובים לכם. כמו כן, פוליסות ביטוח שנעשו לפני מספר שנים ובהן ניתנה הנחה לזמן קצוב ייתכן כי התייקרו, ולעיתים אף בעשרות אחוזים.

מתי כדאי לבדוק את תיק הביטוח?

קהל המבוטחים שאינו עוקב באופן שוטף אחר מצבו של תיק הביטוח עלול לגלות שחלק מהכספים אותם הוא משלם לחברות הביטוח השונות אינו מצדיק את הכיסוי הביטוחי. כפי שכבר סקרנו, עולם הביטוח הוא תחום תחרותי ודינאמי המשתנה מעת לעת, וכך גם המחירים ביחס לכיסויים.

לכן, במידה ולא חל שינוי מהותי באורח החיים, בעיסוק, בהכנסה או במצב הבריאותי, מומלץ לבדוק את תיק הביטוח אחת לשנתיים על מנת לנסות להשיג עסקה משתלמת יותר ולחסוך עוד כמה עשרות (אם לא מאות) שקלים בחודש. גם תהליך המעבר מחברה לחברה פשוט מאוד וברבים מהמקרים מבוצע על ידי נציג המכירה בחברת הביטוח החדשה או הסוכן המטפל. לאלו מאיתנו המבוטחים גם בביטוחי משכנתא מומלץ לבצע בדיקה אחת לשנה או שנתיים, שכן סכומי ביטוח החיים השקולים ליתרת קרן ההלוואה קטנים משמעותית במהלך תקופות אלו, מידע על כך ניתן לקרוא בכתבה בנושא ביטוחי הריסקים.

לאלו מאיתנו שלגביהם חל שינוי מהותי כגון שינוי במקום עבודה, מקצוע, לידה ועוד, מומלץ לבדוק את תיק הביטוח בעת השינוי ולוודא שאכן השינויים הרלוונטיים מעודכנים.

איך בודקים את תיק הביטוח?

את תהליך בדיקת תיק הביטוח מומלץ להתחיל בחיובים הנגבים דרך כרטיס האשראי או דרך הוראת הקבע הבנקאית. מומלץ גם להוציא תדפיסים משלושת החודשים האחרונים בכדי לבדוק אם חלו שינויים בסכומים שנגבו על ידי חברת הביטוח. שם גם תוכלו לוודא ולאמת שאין בבעלותכם פוליסה שאינה רלוונטית כגון כיסוי ביטוחי לסיכון שחלף או לנכס שנמכר ואינו בבעלותנו.

לאחר שלמדתם את החיובים הגיע הזמן לאמת אותם מול חברות הביטוח. בשלב זה יש לבקש מחברת הביטוח את ריכוז התנאים של כל פוליסה בנפרד במייל, בדואר או בפקס. שם תוכלו למצוא את שמות המבוטחים, סוגי הכיסויים( חיים, בריאות, אובדן כושר עבודה וכו'), סכומי הכיסוי/הפיצוי המקסימאליים וכן הפרמייה המשולמת בעבור אותה הפוליסה או בעבור כל מבוטח בנפרד. לאחר ריכוז כל הפוליסות בהתאמה לסכומי החיוב קל הרבה יותר למצוא את החוסרים או ה"שומנים העודפים" בתיק הביטוחי. כדאי לרכז את הנתונים בטבלה (בכתב יד או באקסל) לפי הפרמטרים שנמנו לעיל.

בשלב זה מומלץ להיעזר באיש מקצוע מתחום הביטוח, שלו יכולת ניתוח מעמיקה יותר ויכולת התבוננות ברמת התיק הביטוחי ביחס לצרכי הלקוח. סוכנויות רבות כיום מעניקות סיוע וליווי בתהליך ללא עלות ואפילו יכולים לערוך עבורכם את השוואת המחירים ולספק הצעה חליפית.

אין במאמר זה כדי להכיל את כל הנושאים הקשורים לתחום הביטוח והוא מובא כאן להמחשה בלבד. נקיטה בפעולות אלו אינה מהווה תחליף לקבלת חוות דעת וליווי מקצועי.