דלג לתוכן
סקירה זו הינה מארכיון ואינה עדכנית. לסקירות עדכניות עבור לעמוד  תקשורת

כמה כסף הכניס ענף התקשורת ב-2012?

הכנסות ענף התקשורת בשנת 2012 קטנו. הירידה החדה ביותר היא בתחום הסלולר. תחום תשתית האינטרנט נמצא דווקא בעליה.

1 דקות קריאה כותב: מערכת כמהזה

כמה כסף הכניס ענף התקשורת ב-2012?

6/6/13 מערכת :כמהזה?"

הכנסות ענף התקשורת בשנת 2012 קטנו. הירידה החדה ביותר היא בתחום הסלולר. תחום תשתית האינטרנט נמצא דווקא בעליה.

ההכנסות לשנת 2012 עומדות על  26,296 מיליון ש"ח, זאת לעומת 29,434 מיליון ש"ח ב-2011.

מדובר בהפרש של 10.7%, כאשר ההשפעה העיקרית לכך היא הירידה הדרמטית של 19.3% בהכנסות שוק הסלולר. ירידה חדה זו נובעת ישירות מהתחרות המתפתחת בתחום, כתוצאה לפעילותם של המפעילים החדשים, והן מהפחתת דמי הקישוריות.

גם ההכנסות מתקשורת נייחת קטנו בשנת 2012 בכ-1.6%.

תחום תשתית האינטרנט דווקא המשיך לצמוח בשנת 2012, אם כי בקצב מתון ביחס לשנים הקודמות, עם גידול של כ-8% בהכנסות. 

בהכנסות ענף התקשורת הבינלאומית נרשמה ירידה מתונה של 1.2%, ומדובר בשיפור משמעותי לעומת המגמה שאפיינה את השנים האחרונות.

תחום הטלוויזיה הרב ערוצית נותר ללא שינוי.

סקירה זו הינה מארכיון ואינה עדכנית. לסקירות עדכניות עבור לעמוד  תקשורת

תגובות