דלג לתוכן
סקירה זו הינה מארכיון ואינה עדכנית. לסקירות עדכניות עבור לעמוד  חבילות סלולר

משרד התקשורת: עלייה בפניות הציבור ב-2012

משרד התקשורת פרסם את ממצאי דו"ח פניות הציבור לשנת 2012. מהממצאים עולה כי חל גידול של 2.4% לעומת שנת 2011.

1 דקות קריאה כותב: מערכת כמהזה

משרד התקשורת: בשנת 2012 חל גידול בפניות הציבור בתחום התקשורת

מערכת "כמה זה?", 09.04.13

משרד התקשורת פרסם את ממצאי דו"ח פניות הציבור לשנת 2012. מהממצאים עולה כי חל גידול של 2.4% לעומת שנת 2011. בהשוואה לשנים קודמות כמו 2006 חל גידול של 600% בפניות הציבור בתחום התקשורת.

הגידול נובע ממספר סיבות ועיקרן: מודעות גבוהה של הציבור לרפורמה בשוק הסלולרי ובתחום התקשורת בכלל, תחושת העצמה וביטחון של הצרכן מול חברות התקשורת ועמידה איתנה של הצרכנים על זכותם מול חברות התקשורת. בנוסף, גם פניות רבות בנושא הפרות של הוראות הרישיון ואי מתן מענה מספק לצרכנים.

שר התקשורת, גלעד ארדן: "משרד התקשורת ימשיך להיות קשוב לציבור, לאתר ליקויים וכשלים מערכתיים, ולטפל באופן אינטנסיבי, לצד עמידה ללא פשרות על מילוי חברות התקשורת וכיבוד זכויות הצרכנים."

חשוב לזכור כי שנת 2012 התאפיינה בביצוע של הרפורמה בסלולר ובעיקר גרמה להורדת מחירים באופן משמעותי עבור הצרכנים. תקנות רבות נכנסו לתוקף והסירו חסמים רבים שהיו בתחום זה כגון: ביטול התחייבות, ביטול קנסות יציאה, ניתוק זיקה, הפרדת מכשיר ומסלול סלולר ועוד.

סה"כ בשנת 2012 הוגשו 14,760 פניות ציבור. מתוכן 14,747 טופלו והסתיימו.

סקירה זו הינה מארכיון ואינה עדכנית. לסקירות עדכניות עבור לעמוד  חבילות סלולר

תגובות