דלג לתוכן
סקירה זו הינה מארכיון ואינה עדכנית. לסקירות עדכניות עבור לעמוד  ספקיות אינטרנט

כשלים צרכניים בתחום האינטרנט

משרד התקשורת פרסם שימוע מקיף לספקי האינטרנט בנושאים שונים הקשורים להוגנות כלפי הצרכנים.

2 דקות קריאה כותב: מערכת כמהזה

כשלים צרכניים בתחום האינטרנט

07/11/11, מערכת "כמהזה?"

בדומה לטיפול שנערך בשנה וחצי האחרונות בכשלים הצרכניים בתחום הסלולר, פרסם היום משרד התקשורת שימוע מקיף לספקי האינטרנט בנושאים שונים הקשורים להוגנות כלפי הצרכנים.

בין הנושאים שהועלו לדיון, מבקש משרד התקשורת לחייב את חברות האינטרנט בחוזה קריא וברור, בהקלטת שיחות, בהיענות להפסקת שירות תוך 24 שעות ועוד.

חברות האינטנרט התבקשו להעביר את התייחסותן על לתאריך ה-08/01/12.

נושאי השימוע הם רבים ומגוונים, אלו הם העיקריים מביניהם:

הסכם התקשרות קצר ומובן - כתוב בשפה ברורה ומכיל את עיקרי הדברים. כולל מידע כמו מהירות גלישה, הרכב התשלום, אופן פריסת התשלומים, מחיר ציוד הקצה ועוד.

חובת תיעוד הסכם ההתקשרות והקלטת שיחות - חתימה על ההסכם והגשת עותק חתום למנוי. בעסקה טלפונית יישלח למנוי מסמך הכולל את פרטי העסקה, תאריך ושמו המלא של נציג המכירה. כמו כן, על החברה חלה החובה להקליט את השיחה.

הפסקת שירות באופן מיידי - בקשות התנתקות שיבוצעו בטופס מקוון, במייל או בפקס יחוייבו להיות מטופלות תוך יום עבודה אחד מרגע קבלת הבקשה. בקשות בעל פה יחוייבו בטיפול תוך 3 ימי עבודה.

הקפאת מנוי - מתן אפשרות למנוי לבצע הקפאה, אחת לשנה, של בין 30-90 יום מבלי להיות מחוייב בגין הניתוק ובמהלך תקופת ההקפאה.

איסור גביית תשלומים קבועים מראש - המנוי יחוייב רק לאחר שחלפו לפחות 8 ימים מיום שליחת החשבון החודשי. מנוי שיבקש להתנתק יקבל חשבון סופי במועד הקרוב ביותר לבקשת ההתנתקות ושלא יעלה על חודש ממועד סיום ההתקשרות.

הודעה על שינוי תעריפים - תפורסם 14 יום מראש לפני כניסתה לתוקף. ההודעה תישלח באמצעות החשבונית החודשית או בדואר רגיל.

זמני פעילות של מוקדי השירות - יפעלו לפחות 13 שעות ביום רגיל ו-5 שעות בערבי חג ושישי. המוקדים הטכניים יפעלו 24 שעות ביממה (למעט יום כיפור).

פרסום תעריפים באתרי האינטרנט - חיוב החברות לפרסם את תוכניות התעריפים, כולל הסכמי התקשרות ועיקרי התוכנית באתר האינטרנט של החברה.

שר התקשורת משה כחלון: "מדובר במהלך מקיף, שמטרתו לחסוך לצרכנים חיובים מיותרים, להגביר את השקיפות וההוגנות מצד החברות ולפתור עוולות צרכניות קשות".

סקירה זו הינה מארכיון ואינה עדכנית. לסקירות עדכניות עבור לעמוד  ספקיות אינטרנט

תגובות