דלג לתוכן
סקירה זו הינה מארכיון ואינה עדכנית. לסקירות עדכניות עבור לעמוד  חבילות סלולר

מהיום תוכלו להבין את ההסכם הסלולרי

נכנסו לתוקפן תקנות צרכניות חדשות בתחום הסלולר. תקנות אלה יגבירו את השקיפות של הסכם ההתקשרות בין חברת הסלולר ללקוח.

2 דקות קריאה כותב: מערכת כמהזה

מהיום: יש סיכוי שתבינו את ההסכם שאתם חותמים עם חברת הסלולר 

13.9.11, מערכת "כמהזה?"

נכנסו לתוקפן תקנות צרכניות חדשות בתחום הסלולר. תקנות אלה, הן חלק מ-16 התקנות שהוכנסו לרישיון החברות בהתאם למדיניותו של שר התקשורת משה כחלון. התקנות החדשות יגבירו את השקיפות של הסכם ההתקשרות בין חברת הסלולר ללקוח, ויאפשרו לו להבין את ההסכם ביתר קלות. מעתה הסכם ההתקשרות יכלול שני עמודים בלבד: עמוד אחד יכלול את עיקרי פרטי תוכנית ההתקשרות של הלקוח עם החברה, והעמוד השני הוא "טופס נגישות לשירותים", בו הלקוח יסמן לאיזה שירותים הוא מעוניין להיות נגיש ולאיזה לא.

עמוד עיקרי פרטי התוכנית

העמוד הראשון בהסכם ההתקשרות, יכלול כאמור את עיקרי פרטי תוכנית הלקוח. הטופס יכיל את פרטי חברת הסלולר ופרטי הנציג שמולו נחתם ההסכם, את פרטי הלקוח, את כל התעריפים במסגרת ההסכם, את מחירו הכולל של המכשיר, את כל ההטבות הניתנות למנוי ומידע לגבי יתרת תשלום ו/או ביטול הטבה עבור ציוד קצה (מכשיר, מטען).

עבור לקוח עסקי עם למעלה מ-100 קווים יכלול הטופס גם את אופן חישוב הסכום שיידרש המנוי לשלם בגין הפרת התחייבות, מידע עלהעלאות תעריפים במהלך תקופת ההתחייבות ופירוט משך תקופת ההתחייבות (כל אלה הוסדרו והוגדרו בחקיקה צרכנית עבור הצרכן הפרטי והעסקי הקטן בלבד- ולא עבור חברות ולקוחות עסקיים גדולים).

טופס נגישות לשירותים

הטופס השני שיצורף להסכם הוא "טופס נגישות לשירותים", בטופס זה יידרש המנוי לסמן את בחירתו לחסום או לאשר את נגישותו לשירותים שונים. טופס זה בא לשים סוף לחגיגת ספקיות התוכן, משחקוני הטריוויה, מבזקי האסטרולוגיה ושואבי הכספים הנוספים בסלולר. מהיום אם לא תבקשו במפורש מחברת הסלולר שהמכשיר שלכם יהיה פתוח בפני שירותי תוכן אלה- הוא יהיה חסום בפניהם. גם לקוחות ותיקים יקבלו את הטופס: על החברות להחתים את כל הלקוחות על טופס זה בהקדם, מאחר שב-13 בדצמבר ייכנסו לתוקף הבקשות עליהן חתמו הלקוחות. מי שלא יחתום על הטופס עד תאריך זה- מכשירו ייחסם בפני חלק מהשירותים (סעיף 3 בטבלה), אולם שירותים אחרים יהיו פתוחים בפניו, כאשר המחוקק דאג שהשירותים היקרים באמת, כמו משחקי טריוויה יקרים בתשלום חודשי קבוע- ייחסמו באופן אוטומטי. המלצתנו היא לחסום את כל השירותים שאינכם חושבים שתרצו להשתמש בהם, וזאת גם אם חברות הסלולר ינסו לשכנע אתכם להשאיר אותם פתוחים, הרי תמיד תוכלו לשנות את בחירתכם. בכל מקרה, מומלץ להקפיד להשאיר את סעיף 3 בטבלה (שירותים בתשלום חודשי קבוע) חסום- כי שם נמצאת משאבת הכספים הגדולה. אגב, אם חברת הסלולר מנסה להחתים אתכם על הטופס בטלפון- דעו כי זה לא חוקי ועליה לשמור מסמך עם חתימה שלכם.

אופן ביצוע התקשרות בנוכחות שני הצדדים

 לפי התקנות החדשות , במהלך חתימת עסקה מול חברת הסלולר פנים מול פנים- נציג החברה יצטרך להציג למבקש להיות מנוי עותק מודפס של הסכם ההתקשרות ויאפשר לו לעיין בו. בעת ההתקשרות יחתמו המבקש ונציג החברה בחתימת מקור על הסכם ההתקשרות שהוגש לעיונו של המבקש. הנציג רשאי להחתים את הלקוח על הסכם נוסף זהה לזה שעיין בו הלקוח. אם מדובר בעסקת "מכר מרחוק" (עסקה טלפונית)- על הנציג לשלוח למנוי בדואר את מסמך תנאי ההתקשרות שיכלול את "עמוד עיקרי פרטי התוכנית ואת "טופס גישה לשירותים" כשאלו מסומנים בהתאם לבחירותיו של המנוי כפי שנמסרו בע"פ לנציג החברה. המסמך ישלח ללקוח בדואר רגיל אלא אם אשיר שישילח אליו בדוא"ל או בפקס.

סקירה זו הינה מארכיון ואינה עדכנית. לסקירות עדכניות עבור לעמוד  חבילות סלולר

תגובות