דלג לתוכן
סקירה זו הינה מארכיון ואינה עדכנית. לסקירות עדכניות עבור לעמוד  תקשורת

גילוי נאות בחשבון הטלפון

החל מה-1 בינואר 2010, יחויבו כל חברות התקשורת בתחום הטלפון הקווי, הסלולר והשיחות הבינלאומיות, להציג לצרכן חשבונית מפורטת.

1 דקות קריאה כותב: מערכת כמהזה

גילוי נאות בחשבון הטלפון

החל מה-1 בינואר 2010, יחויבו כל חברות התקשורת בתחום הטלפון הקווי, הסלולר והשיחות הבינלאומיות, להציג לצרכן חשבונית מפורטת הכוללת את כל השימושים, התשלומים והזיכויים.

בתאריך ה-15/09/09 נכנס לתוקפו החלק הראשון של חוק גילוי נאות.

החוק נכנס במטרה להגביר את השקיפות והבהירות בחשבונית הסלולר / הטלפון הקווי / השיחות הבינלאומיות. במסגרת החלק הראשון של החוק, על החברות מוטלת החובה להציג  חשבונית הכוללת פרטים שעד כה לא נכללו בה, וביניהם: משך תקופת ההתחייבות ומועד סיומה, גובה "דמי היציאה" אם יסיים הלקוח את ההתקשרות עם החברה לפני תום תקופת ההתחייבות.

החל מה-01/01/10 יכנס לתוקף חלקו השני והסופי של החוק. במסגרת החוק יחויבו חברות התקשורת לציין פרטים נוספים בחשבונית, מעבר למה שמפורט היום. המטרה היא לעדכן את ציבור הצרכנים בדפוסי הצריכה שלהם ובכך לסייע להם לבחור מסלול מתאים עבורם בכל אחת מן החברות.

בין היתר, יכלול הפירוט החדש:

  • תשלומים  קבועים
  • תשלומים משתנים
  • חיובים חד פעמיים
  • זיכויים  והחזרים
  • חיובים קבועים - חיובים החלים על המנוי אשר אינם תלויים בהיקף שימוש
  • חיובים  משתנים - חיובים החלים על המנוי התלויים בהיקף שימוש
  • חיובים  חד-פעמיים, כגון: חיוב ב"דמי יציאה", חיוב בהפרשי ריבית והצמדה בגין חוב כספי, חיוב בגין הוצאות גביה
  • זיכויים
  • מידע  כללי אודות תוכנית התעריפים אשר בהתאם לתנאיה מחויב המנוי

ועוד...

חשוב לציין כי כל העדכונים בדבר גילוי נאות רלוונטיים אך ורק ללקוחות פרטיים. עם זאת, מנוי עסקי רשאי לבקש מחברת התקשורת להגיש לו חשבון טלפון במתכונת החדשה. על חברת התקשורת להעביר למבקש חשבון זה לא יאוחר משתי תקופות חשבון מיום הגשת הבקשה.

סקירה זו הינה מארכיון ואינה עדכנית. לסקירות עדכניות עבור לעמוד  תקשורת

תגובות