סל היריון: איזו קופה הכי משתלמת?

כשרק חלק מהבדיקות כלולות בסל הבריאות הממלכתי, חודשי ההיריון החודשים שלאחר הלידה עלולים להיות יקרים מאוד. בדקנו אילו שירותים מציעה כל קופת חולים, מה גובה ההשתתפות העצמית ואילו החזרים מגיעים לכן במסגרת סל היריון.

דצמבר 2019

*כל הנתונים בכתבה זו נכונים לחודש דצמבר 2019*

היריון ולידה בישראל הם עסק לא זול בכלל. במהלך חודשי ההכנה ללידה וגם באלו שאחריה, זוגות רבים מוציאים אלפי שקלים על בדיקות, סדנאות, ייעוצים, וקורסים. תכנון מוקדם והשוואה בין ביטוחי הבריאות השונים של קופות החולים עשויים לחסוך כסף רב במהלך תשעת החודשים הבאים. בדקנו איזו קופת חולים משתלמת יותר עבור היולדת בבדיקות שאינן כלולות בסל הבריאות הממלכתי.

בדיקות גנטיות 

בדיקות אלו אמורות לאתר זוגות בסיכון ללדת ילדים עם מחלות גנטיות חמורות. כלל המבוטחים בביטוחי הבריאות זכאים לבדיקות הכלולות בסל שרותי הבריאות ללא תשלום. ישנן בדיקות שאינן כלולות בסל והן מכוסות באופן חלקי באמצעות הביטוחים המשלימים. 

כללית מושלם זהב ופלטינום - 80 שקלים לבדיקה במכוני ההסדר. 

מכבי זהב ומכבי שלי  - בדיקות במעבדות מכבי בתשלום של 105 שקלים לבדיקה. בדיקה במעבדה פרטית "דור ישרים" בהשתתפות עצמית בגובה 176 שקלים. 

לאומית כסף - 146 שקלים השתתפות עצמית לטיפול, בדיקה במעבדת "דור ישרים" בהשתתפות עצמית של עד 185 שקלים לטיפול והחזר מירבי בגובה 80% מהוצאות הטיפול בפועל. 

לאומית זהב - 111 שקלים תשלום לספק שבהסדר, החזר של עד 740 שקלים לטיפול אצל ספק שאינו בהסדר. טיפול ב"דור ישרים" מזכה בהחזר של עד 678 שקלים לטיפול ועד 80% מהוצאות הטיפול בפועל. 

מאוחדת עדיף ושיא – בדיקה במעבדת "דור ישרים" – בעלות של 173 שקלים. 

 

בדיקת ניפט 

בדיקת ניפט הינה בדיקת דם לא פולשנית לאיתור תסמונות גנטיות בעובר, ניתן לבצע אותה החל משבוע 9-10 בהריון. נשים רבות בוחרות לבצע בדיקת ניפט במקום בדיקת מי שפיר.
המחיר של בדיקת ניפט הינו בטווח של בין 3000-5500 ש"ח, הוא משתנה בין חברה לחברה, כאשר כל אחת מהחברות מציעה 2 אפשרויות של מחיר בהתאם לשתי אפשרויות שונות של היקף ביצוע הבדיקה.
לבעלות הרובד הגבוה בביטוחים המשלימים בקופות מגיע בדרך כלל החזר עבור בדיקה זו, וכמו כן ניתן לקבל החזר מפוליסות הביטוח הפרטיות בחלק מהמקרים.
בעמוד בדיקת ניפט אצלנו תוכלו למצוא את כל המחירים שמציעות החברות השונות, ותראו את גובה הסבסוד האפשרי  בכל אחת מהקופות. 

שקיפות עורפית

מבוטחות בכל הקופות זכאיות לבדיקה בקופת החולים בה הן חברות ובמרפאות שבהסדר עמן בהשתתפות עצמית של 46 שקלים, וללא תשלום בהיריון מרובה עוברים במסגרת סל הבריאות הממלכתי. 

מבוטחות מאוחדת עדיף יכולות לעבור את הבדיקה במכון שאינו בהסדר עם הקופה ולקבל החזר של עד 75% ובתקרה של 523 שקלים.

במסגרת הביטוחים מאוחדת שיא ומכבי שלי ניתן לקבל החזר של עד 75% מעלות הבדיקה ועד 2000 ₪ במסגרת חבילת הריון ולידה.

לאומית כסף - החזר של 80% עד לתקרה של 122 שקלים במכונים שאינם בהסדר.

לאומית זהב - החזר של 80% עד לתקרה של 369 שקלים במכונים שאינם בהסדר.

 

סקירת מערכות

סקירת מערכות מאוחרת כלולה בסל הבריאות והיא נערכת ללא השתתפות עצמית או בהשתתפות עצמית נמוכה. קופות החולים מציעות סקירה מוקדמת וסקירה מאוחרת מורחבת על זו המוצעת בסל הממלכתי.

כללית מושלם זהב – ניתן לבצע את הבדיקה במכון בהסדר תמורת השתתפות עצמית בגובה 114 שקלים לכל בדיקה (התעריף עשוי להשתנות בהריון מרובה עוברים). או במסלול החזר, כאשר סכום ההחזר יהיה שווה ל-50% מההוצאה בפועל ועד לסכום מירבי בסך 629 שקלים.

כללית מושלם פלטינום – השתתפות עצמית של 57 שקלים.

מכבי זהב ומכבי שלי - ניתן לערוך שתי סקירות, מוקדמת ומאוחרת מורחבת ב-134 שקלים השתתפות עצמית לספק שבהסכם. או לבצע את הבדיקה אצל ספק שאינו בהסדר ולקבל החזר של 50% ועד תקרה של 329 יינתן על טיפול אצל ספק שאינו בהסכם. 

מאוחדת עדיף ושיא - 139 שקלים השתתפות עצמית לסקירה מוקדמת או מאוחרת מורחבת. במאוחדת שיא ניתן לקבל החזרים של עד 75% עבור ספק שאינו בהסדר.

לאומית כסף - זכאות לסקירה אחת. סקירה מוקדמת במכון הסדר בהשתתפות עצמית 494 שקלים. במכון שאינו בהסדר החזר של 80% עד 371 שקלים. סקירה מאוחרת במכון הסדר - השתתפות עצמית 470 שקלים. מכון שאינו בהסדר החזר 80% עד 433 שקלים. 

לאומית זהב - זכאות לשתי סקירות. מוקדמת ומאוחרת במכון שבהסדר - 247 שקלים לבדיקה. במכון שאינו בהסדר - 80% מהעלות עד תקרה של 556 שקלים לסקירה מוקדמת ו-741 שקלים לסקירה מאוחרת. 

 

מי שפיר

הזכאות לבדיקת מי שפיר תלויה בגיל המבוטחת. נשים מתחת לגיל 35 אינן זכאיות לבדיקה במסגרת הסל אלא בהפניה מיוחדת של רופא גנטיקאי (או כנדרש בקופה בה היא חברה). במקרה זה הבדיקה תהיה ללא עלות או בעלות סמלית. נשים מגיל 35 ומעלה זכאיות כולן באופן אוטומטי לביצוע הבדיקה במסגרת סל הבריאות.

כללית מושלם זהב - במכון פרטי שאינו בהסדר יינתן החזר בגובה  75% מההוצאה בפועל עד סכום מירבי 1,469 שקלים לכל דיקור. במכון הסדר בהשתתפות עצמית בגובה 800 שקלים לכל דיקור.

כללית מושלם פלטינום – השתתפות עצמית של 400 שקלים לכל דיקור או אצל רופא שאינו בהסדר אז יינתן החזר במסגרת חבילה לנשים בהיריון.

מכבי זהב - בבית חולים עם רופא שבהסכם בהשתתפות עצמית של 800 שקלים לעובר, עד 1,600 שקלים במקרה של הריון מרובה עוברים.  בבדיקה שלא במסגרת ההסכם ישנה זכאות להחזר בגובה 80% מסך ההוצאה עד למקסימום של 1,400 שקלים. 

מכבי שלי – ניתן לממש את הזכאות של חבילת הריון ולידה ולקבל החזר נוסף על היתרה (לאחר מימוש הזכאות במכבי זהב) של עד 75% מהסכום הנותר ועד 2,000 שקלים.

מאוחדת עדיף ושיא - השתתפות עצמית בגובה 503-697 שקלים לבדיקה. החזר על בדיקה במכון חיצוני בגובה 75% מהעלות עד 1,420 שקלים. 

לאומית כסף - בדיקה במכון הסדר כרוכה בהשתתפות עצמית בגובה 800 שקלים בביצוע רופא מטעם המכון. בביצוע בדיקה במכון עם רופא מטעם המבוטחת ישנה השתתפות עצמית של 550 שקלים למכון ובנוסף קיים תשלום של המבוטחת לרופא. במכון שאינו בהסדר המבוטחת זכאית ל-80% החזר עד 1,236 שקלים. 

לאומית זהב - בדיקה במכון הסדר מלווה בהשתתפות עצמית בגובה 400 שקלים בביצוע רופא מטעם המכון. בביצוע בדיקה במכון עם רופא מטעם המבוטחת ישנה השתתפות עצמית של 300 שקלים למכון בנוסף קיים תשלום המבוטחת לרופא. במכון שאינו בהסדר המבוטחת זכאית ל-80% החזר עד 2,395 שקלים. 

 

סדנאות

קופות החולים מציעות סדנאות מגוונות כגון: עיסוי תינוקות, החייאת תינוקות, התעמלות לאחר לידה וכדומה.

כללית מושלם זהב ופלטינום - 10 שקלים למפגש במגוון סדנאות.

מכבי שלי – מחירים מוזלים: עיסוי תינוקות בהשתתפות עצמית של 77 שקלים, התעמלות לאחר לידה ב-87 שקלים ל-12 מפגשים או 173 שקלים ל-24 שקלים, והחייאת תינוקות בעלות של 23-40 שקלים. והכנה ללידה ב-153 שקלים. מבוטחות מכבי זהב ישלמו מחיר מלא עבור הסדנאות

 

קורס הכנה ללידה

כללית מושלם זהב ופלטינום - 200 שקלים לקורס במכוני הסדר. 

מכבי שלי –  מחיר מופחת של 151 שקלים לקורס במרכזי מכבי. מבוטחות מכבי זהב ישלמו מחיר מלא.

מאוחדת עדיף - השתתפות עצמית בהתאם לסוג הביטוח. במכוני מאוחדת או במתקנים בקהילה.

מאוחדת שיא - 50% הנחה מהתעריף הרגיל או 488 שקלים לקורס, הנמוך מביניהם, במסגרת הקופה או עם ספקים שבהסכם.

לאומית כסף - 80% מההוצאות עד 246 שקלים. 

לאומית זהב - 80% מההוצאות עד 308 שקלים.

 

ייעוץ והדרכת הנקה

כללית מושלם זהב ופלטינום - 57 שקלים החזר למפגש אצל יועצות שלא בהסדר ועד חמישה מפגשים. אצל יועצות שבהסדר 150 שקלים לפגישה ראשונה ו-50 שקלים לפגישה שנייה. 

מכבי שלי - השתתפות עצמית עבור ביקור בית ראשון - 148 שקלים, ו-80 שקלים עבור ביקור המשך. ביישובים שאין בהם שירות זמין לבית היולדת, המבוטחת זכאית להחזר של 70% מגובה ההוצאה ועד 210 שקלים לביקור ראשון, ו-60 שקלים לביקור שני. אין זכאות במכבי מגן זהב.

מאוחדת עדיף - החזר של 75% מההוצאה ועד 100 שקלים לפגישה ראשונה ו-60 שקלים לפגישה השנייה. 

מאוחדת שיא - השתתפות עצמית של 150 שקלים לפגישה הראשונה ו-70 לפגישה השנייה. בישובים בהם אין שירות למבוטחת במסגרת ההסכם, ישולם החזר בגובה 75% מההוצאה ועד 200 שקלים לפגישה הראשונה ו-80 שקלים לפגישה השנייה.

לאומית כסף - 80% החזר עד 110 שקלים עבור הייעוץ כולו. 

לאומית זהב - 80% החזר עד 164 שקלים עבור הייעוץ כולו. 

 

סל היריון בביטוחים המשלימים העליונים

כללית פלטינום, מכבי שלי, לאומית זהב, מאוחדת שיא

במסגרת הרפורמה של משרד הבריאות בסלי ההיריון, כל קופות החולים הוגבלו בגובה ההחזרים של סלי ההיריון עבור טיפולים ובדיקות הקשורים להריון. הזכאות עומדת על עד 2,000 שקלים לכל היריון (4,000 שקלים במקרה של היריון רב-עוברי), ועד ארבעה היריונות - 8,000 שקלים לכל תקופת החברות. 

גובה החזר מקסימלי נקבע לשירותים הבאים: 
ייעוץ שינה לתינוק, אחות פרטית בבית היולדת, ייעוץ אישי בבית היולדת לפעילות גופנית על ידי מאמן כושר או לתזונה נכונה  ליולדת על ידי תזונאית מוסמכת – עד 400 שקלים החזר לכל ייעוץ.

דולה/תומכת לידה - עד 1,500 שקלים לכל היריון. 

ייעוץ אצל רופא מומחה - 700 שקלים.

ההחזרים עומדים על 75% מההוצאה בפועל. לדוגמה, יולדת שעברה טיפול בעלות של 2,000 שקלים זכאית להחזר של 1,500 שקלים. עבור טיפולים נוספים במסגרת הביטוחים המשלימים העליונים נותרו 500 שקלים נוספים שאותם תוכל לנצל. את  סכום סל ההריון ניתן לנצל גם לצורך שימור דם טבורי.

 

אז איפה סל ההיריון המשתלם ביותר?

למרבה הצער, אין לשאלה הזו תשובה נחרצת. ישנם פערים בחלק מהבדיקות, וקופת חולים אחת תסבסד בדיקה מסוימת באופן משמעותי לעומת אחרת, אך בדיקה שונה תעלה הרבה יותר. בנוסף, כל אישה בהיריון צריכה, או מעוניינת, לעבור בדיקות אחרות. לכן חשוב לבצע תכנון מוקדם של הבדיקות שאותן אתן מעוניינות לעבור ולהשוות את העלויות שלהן וכך לגלות היכן הכי פחות יכאב לכן בחשבון הבנק. 

אם אתן מעוניינות בסדנאות הקשורות ללידה ולאחריה, ההיצע של כללית מושלם ומכבי שלי גבוה בהשוואה לקופות האחרות. מנגד, בלאומית לא מגבילים למכונים שבהסדר בקורסי הכנה ללידה, מה שמאפשר יותר חופש בחירה, וגם לכך יש להתייחס. במאוחדת מציעים תנאים מיוחדים לשימור דם טבורי. שימו לב כי בכל קופות החולים קיימת תקופת אכשרה בת שישה חודשים ברמת הביטוח העליונה על מנת לקבל זכאות לחבילת ההיריון. אם אתן עוברות מקופת חולים אחרת והיה לכן ביטוח משלים בוותק המתאים, תקופת האכשרה מתבטלת ואתן זכאיות לסל ההיריון ללא כל המתנה. 


הצטרפות לקופת חולים

סלי היריון בקופות החולים

עוד בקופות חולים

מעבר לקופת חולים

מעבר בין קופות חולים

מעבר לקופת חולים כללית | הצטרפות לכללית

מעבר לקופת חולים מאוחדת | הצטרפות למאוחדת

מעבר לקופת חולים לאומית | הצטרפות ללאומית

הצטרפות למכבי | מעבר לקופת חולים מכבי

סל הריון - שאלות ותשובות

מה גובה ההחזר שניתן לקבל בגין בדיקות הריון מהביטוחים המשלימים של קופות החולים?
ניתן לקבל החזר למגוון רחב של בדיקות, התעריף תלוי בקופה ובמסלול הספציפי ונע בין ללא החזר כלל ועד אלפי שקלים.
כל התעריפים מופיעים בסקירה המלאה באתר כמהזה בריאות.
בגין איזה בדיקות הריון ניתן לקבל החזר?
ניתן לקבל החזר או לקבוע מראש בדיקה במחיר מוזל עבור מגוון רחב של בדיקות. יש לברר בסקירה שלנו או מול הקופה תעריף מדויק. הבדיקות בגינן ניתנים החזרים הן בדיקות גנטיות, שקיפות עורפית, סקירת מערכות, ודיקור מי שפיר. כמו כן ניתנים החזרים והנחות עבור השתתפות בסדנאות הכנה ללידה ועבור ייעוץ הנקה.
אינני מרוצה מגובה ההחזר בקופה שלי. מה ניתן לעשות?
ניתן לעבור להבא למסלול אחר בקופה (לקראת ההריון הבא), ניתן לבדוק זכאות להחזרים במסגרת ביטוחים פרטיים, 
וניתן לקרוא על מעבר בין קופות חולים אצלנו בכמהזה בריאות (: 

תגובות