דלג לתוכן

מימוש זכויות רפואיות הנובעות מאובדן כושר עבודה

הסקירה המלאה על הזכויות המגיעות במקרה של אובדן כושר עבודה: באילו מקרים אפשר להגיש תביעות אובדן כושר עבודה, מהם הקריטריונים למימוש הזכויות הרפואיות ומי יכול להגיש את התביעה?

4 דקות קריאה כותב: מערכת כמהזה,

לפנייה לחברה למימוש זכויות רפואיות לחצו כאן

מהו אובדן כושר עבודה?

מצב של אובדן כושר עבודה חל כשאדם מאבד את יכולתו לעבוד ולהתפרנס, באופן מלא או חלקי, בעקבות תאונה או מחלה. כושר העבודה נפגע ויכולת ההשתכרות אינה זהה לימים שקדמו לאירוע. אובדן כושר עבודה יכול להיות מצב זמני או קבוע עם רמות פגיעה שונות בחומרתן. ישנם מצבים שבהם לא ניתן לעסוק במקצוע שבו עסקו עד ליום התאונה אך ניתן להתפרנס מעבודה אחרת. במצבים אחרים כושר העבודה אבד לחלוטין ולא ניתן עוד לעבוד כלל. 
בישראל קיימים שני כיסויים ביטוחיים עיקריים למצב של אובדן כושר עבודה: האחד דרך המוסד לביטוח לאומי, והשני בחברות ביטוח פרטיות במסגרת ביטוחי מנהלים או קרנות הפנסיה. 

תביעות אובדן כושר עבודה

מהי מחלת מקצוע ומה ההבדל בין מחלת מקצוע לתאונת עבודה?

כשמדברים על כושר עבודה נהוג להבחין בין שני סוגי פגיעות: תאונת עבודה ומחלת מקצוע.
תאונת עבודה היא אירוע נקודתי שהתרחש בעבודה (או בדרך אליה או ממנה), אירוע חד פעמי שגרם לנזק פיזי או נפשי.
מחלת מקצוע לעומת זאת נובעת מנזק מתמשך שנעשה במקום העבודה, למשל:
סרטן כתוצאה מחשיפה לחומרים מסוכנים, פגיעות אורתופדיות כתוצאה מישיבה ממושכת או הקלדה מרובה, פגיעה בשמיעה כתוצאה מחשיפה מתמשכת לרעש ועוד. 

פיצוי על אובדן כושר עבודה מביטוח לאומי

אם הפגיעה נגרמה בתאונת עבודה ולאחר שרופא תעסוקתי קבע את התקופה שבה לא ניתן לעבוד באופן סדיר, תינתן גמלת "דמי פגיעה" מהביטוח הלאומי. אלו הם פיצויים בשיעור של 75% מהשכר הממוצע של העובד או העובדת שנפגעו וניתן לקבלם לתקופה של עד 90 יום. 
במקרים של אובדן כושר עבודה לתקופה של עד 12 ימים, המעביד משלם את הפיצויים בשלושת הימים הראשונים ואת השאר התקופה משלם המוסד לביטוח לאומי. בתקופות ארוכות יותר של עד 90 יום, המעסיק משלם את תשעת הימים הראשונים והביטוח הלאומי משלים את היתרה. 

תהליך תביעות אובדן כושר עבודה לחברות הביטוח

את הגשת תביעות אובדן כושר עבודה לחברת הביטוח ניתן לעשות על ידי מילוי טופס תביעה שניתן למצוא באתרי חברות הביטוח. לכך יש לצרף את המסמכים הבאים:
מסמכים ואישורים רפואיים: כל מסמך שמוכיח את המצב הרפואי, כולל אישורים מרופא מומחה בתחום הרלוונטי לפגיעה או המחלה, סיכומי אשפוז אם ישנם המעידים על אובדן כושר עבודה, החלטת הביטוח הלאומי כולל פרוטוקול מלא, אם הוגשה תביעה. במקרה של תאונת דרכים יש לצרף אישור משטרה. לאחר קבלת החומר הרפואי, חברת הביטוח יכולה לבקש את התיק הרפואי המלא מקופת החולים ולהפנות את כל החומר לבחינה של רופא מטעמה.
אישורי שכר: במקרה של תביעה לפיצוי חודשי בגין אובדן כושר עבודה, יש לצרף 12 תלושי שכר שקדמו לאירוע. עצמאים צריכים לצרף אישור הכנסות מרואה חשבון לשנה שקדמה לאירוע או דוח שומה מרשויות המס. 
מסמכים נוספים: חברות הביטוח יבקשו גם צילום תעודת זהות כולל הספח, טופס 101 - כרטיס עובד, טופס ויתור על סודיות רפואית, וייתכן שיידרשו טפסים נוספים. 
לאחר מכן חברת הביטוח תבדוק את הטפסים שהוגשו. אם התביעה תאושר, תשולם למבוטח או המבוטחת קצבה חודשית בהתאם לתנאי הפוליסה, לרוב עד 75% מגובה המשכורת הממוצעת ב-12 החודשים שקדמו לפגיעה. 

תשלום הקצבה ייפסק באחד המקרים הבאים:
המבוטח או המבוטחת החלימו מהפגיעה.
המבוטח או המבוטחת חזרו לעבודה.
תמה תקופת הביטוח.
המבוטח או המבוטחת הגיעו לגיל הפרישה.
במקרה מוות של המבוטחים.

שימו לב, התנאים המדויקים תלויים בפוליסה הספציפית ויכולים להשתנות בין המבוטחים ובין חברות הביטוח. 

אובדן כושר עבודה במקרים של מחלות קיימות

אובדן כושר עבודה בקרנות הפנסיה: הביטוח דרך קרנות הפנסיה כולל מקרי אובדן כושר עבודה כתוצאה ממחלה שהייתה קיימת וידועה גם לפני ההצטרפות לקרן הפנסיה. חשוב לדעת שהכיסוי אינו מיידי אלא נכנס לתוקף רק לאחר 60 חודשים (חמש שנים) מיום ההצטרפות לקרן הפנסיה. 
אובדן כושר עבודה בביטוחי מנהלים: ברוב המקרים ביטוח המנהלים אינו כולל אירועי אובדן כושר עבודה בשל מחלות קיימות לפני ההצטרפות לביטוח. למרות זאת קיימים מסלולים שבהם חברת הביטוח והמבוטחים מסכימים על הכללת מצבים קיימים, לרוב תמורת פרמיה גבוהה יותר. 
חיסכון בקופת גמל: אפיק חיסכון זה לא כולל כיסוי ביטוחי מפני אובדן כושר עבודה או מוות.

אובדן כושר עבודה במקצוע המתאים לכישורם של המבוטחים

קרנות הפנסיה: ביטוח אובדן כושר עבודה במסגרת קרנות הפנסיה מגן ברוב המקרים רק מפני אובדן מוחלט של היכולת לעבוד בכל מקצוע שהוא שמתאים לכישורי המבוטחים. כלומר אם חל רק אובדן כושר עבודה במקצוע הספציפי שלפני הפגיעה, אך ניתן לעסוק במקצוע אחר, לא תהיה זכאות לקבלת קצבת אובדן כושר עבודה. 
ביטוח מנהלים: במסלולי ביטוחי המנהלים הכיסוי כולל בדרך כלל גם אובדן היכולת לעבוד במקצוע הספציפי שלפני הפגיעה. כלומר גם אם ניתן לעבוד במקצוע אחר - קיימת זכאות לקצבת אובדן כושר עבודה. 
בכל מקרה, כדאי לברר את הזכאויות ואת הכיסויים מול הגוף המבטח, ובהרבה מהמקרים מומלץ להעזר בשירות של חברה המתמחה במימוש זכויות רפואיות בגין אובדן כושר עבודה.

תביעות אובדן כושר עבודה

תוך כמה זמן יתקבלו פיצויי אובדן כושר עבודה מחברות הביטוח

ברוב המקרים פיצויי אובדן כושר עבודה יתקבלו מחברות הביטוח לאחר תקופת המתנה של שלושה חודשים, ובלבד שהנפגע לא חזר לעבוד והוא עדיין מבוטח בחברה. 

איך מגישים את התביעה - לבד או עם חברה למימוש זכויות רפואיות?

את כל הטפסים ניתן להגיש לבד ולמלא אותם באתר המוסד לביטוח לאומי וחברות הביטוח שבה מתנהל החיסכון הפנסיוני. חברה למימוש זכויות רפואיות תוכל לסייע באיסוף מהיר של כל ההוכחות לפגיעה, ולהקל על הבירוקרטיה מכיוון שיש להתנהל גם מול חברות הביטוח וגם מול הביטוח הלאומי. 

גם אם הגשתם את התביעה לבד והיא נדחתה - זה לא סוף העולם וניתן לערער. חברות הביטוח ינסו להתנער מאחריות ולהשאיר את הכסף אצלן, ובמצב כזה מומלץ להגיש ערעור עם חברה למימוש זכויות שתדע איך להתמודד עם כל הבקשות והדרישות. 

טיפים חשובים למימוש זכויות רפואיות באובדן כושר עבודה

1. אספו את כל המסמכים הרפואיים שמעידים על אי יכולתכם לעבוד. אל תשליכו שום דבר, הכל חשוב - בדיקות, אבחנות, מרשמים, צילומים ואישורי מחלה. קבלו ייעוץ רפואי מרופא תעסוקתי, זה יקל על התהליך. 

2. הגישו את התביעה מוקדם ככל האפשר בסמיכות לפגיעה שגרמה לאובדן כושר העבודה. דחיית הגשת התביעה לרגע האחרון עלולה לגרום לחברת הביטוח להוריד את גובה התגמול וכן לעכב את התשלום. חשוב לדעת שתקופת ההתיישנות להגשת תביעות אובדן כושר עבודה עומדת על שלוש שנים.

3. אם חברת הביטוח מזמינה אתכם לבדיקת רופא מטעמה, הגיעו עם מלווה - בן משפחה או חברה קרובה. פרטו ככל הניתן את מצבכם ואת התסמינים, אל "תסמכו" על הרופא שהוא יבין הכל, הוא עובד יותר עבור חברות הביטוח ופחות עבורכם.

4. התייעצו עם חברה המתמחה בכך. חברות למימוש זכויות רפואיות בדרך כלל אינן גובות תשלום על יעוץ ראשוני אלא שכרן מותנה בהצלחת התביעה. במקרים רבים התהליך יהיה קצר ונוח יותר בצורה משמעותית מאשר הגשה עצמאית, והסכום שתקבלו עשוי להיות גבוה יותר מאשר בהגשה עצמאית.

תוספת תשלום לבעלי אי כושר 100% לשנת 2021-2022

בחוק ההסדרים שעבר בכנסת בנובמבר 2021, אישרה מליאת הכנסת העלאה משמעותית של כלל קצבאות הנכות, לצד שינויים מבניים באופי הגמלה. בין השינויים העיקריים שאושרו כלולה תוספת חודשית של 379 שקלים לקצבת הנכות הכללית עבור דרגת 100% אי-כושר. השינוי הוחל כבר ב-2021 כך שגובה הקצבה החדש עומד על 3,700 שקלים במקום 3,321. בחישוב שנתי מדובר בתופסת של 4,458 שקלים. מקבלי קצבת נכות שהחלו לעבוד זכאים להמשיך לקבל קצבה, אך יופחת ממנה סכום משתנה שמחולק למספר מדרגות על שכר גבוה מ-5,300 שקלים. עבור אלו ששואלים עצמם אם כדאי לצאת לעבוד נציין שסכום הקצבה פלוס שכר העבודה תמיד יהיה גבוה יותר מסכום הקצבה לבדה. 

לבירור גובה הקצבה ולקבלת הצעה מחברה המתמחה במימוש זכויות רפואיות באובדן כושר עבודה מלאו פרטים כאן

יש להזין שם
יש להזין טלפון בספרות בלבד

מימוש זכויות רפואיות - מידע נוסף

תתחילו לדרוש את הזכויות הרפואיות שמגיעות לכם!

זה יכול לקרות בעקבות תאונת עבודה, או אולי חלילה מחלה קשה או בעיה רפואית מתמשכת. אתם תוציאו סכומים גדולים ומשמעותיים של כסף על מגוון רופאים וטיפולים...

תג נכה | תו נכה

תג נכה - מידע על תהליך הגשת הבקשה, חברות המסייעות בכך, הטבות נוספות אשר התו מקנה, מחלות ומצבים רפואיים אשר מקנים זכאות לתו ועוד.

מימוש זכויות רפואיות - המדריך השלם

פגיעה בעבודה, קצבאות נכות, קצבת נכות ביטוח לאומי, קצבת ילד נכה, תו נכה, החזרים, הקלות ופיצויים - המדריך שעושה סדר בהטבות שמגיעות לכם ואתם אולי לא...

קצבת נכות נפשית - המדריך למימוש זכויות על רקע נפשי

זכאויות לקצבת נכות נפשית מגיעות גם לחלק מהמקרים הקלים והבינוניים של פגיעה נפשית כמו חרדה, דיכאון, מאניה דיפרסיה מתונה ועוד. כך תוכלו לממש את...

אובדן כושר עבודה - שאלות ותשובות

מהו אובדן כושר עבודה?

אובדן כושר עבודה הוא מצב שבו מאבדים את היכולת לעבוד ולהתפרנס באופן חלקי או מלא כתוצאה מפגיעה או מחלה.

אילו זכויות רפואיות מגיעות במקרה של אובדן כושר עבודה?

לא מעט זכויות רפואיות מוצעות לסובלים מאובדן כושר עבודה חלקי/מלא זמני או תמידי. זכויות אלה מוצעות מחברות הביטוח ומרשויות המדינה. תוכלו לקרוא בפירוט על זכויות אלה בסקירה מעלה. 

מדוע כדאי להעזר בחברה למימוש זכויות רפואיות?

במקרים רבים של אובדן כושר עבודה מומלץ יהיה להעזר בחברה למימוש זכויות, על מנת למצות את מלוא הזכויות ועל מנת לחסוך בזמן ואנרגיה. תוכלו לקרוא על חברות למימוש זכויות רפואיות ועל השירות אותו הן מציעות אצלנו באתר כמהזה בריאות. 

אולי יעניין אותך גם:

נפגעי רשלנות רפואית? תבעו זיכוי כספי!

נפגעי רשלנות רפואית זכאים לקבל פיצוי כספי. החיים עם נזק שנגרם כתוצאה מטיפול רפואי רשלני טומנים בחובם קשיים רבים. בעזרת עורך דין רשלנות רפואית ניתן...

רשלנות רפואית המדריך המלא

מהי רשלנות רפואית, מתי ניתן להגיש תביעה, אילו חומרים ומסמכים יש לאסוף כדי להוכיח רשלנות רפואית, את מי ניתן לתבוע, מהם שלבי התהליך, האם צריך להשתמש...

תגובות