דלג לתוכן

מימוש זכויות רפואיות - המדריך השלם

פגיעה בעבודה, קצבאות נכות, קצבת נכות ביטוח לאומי, קצבת ילד נכה, תו נכה, החזרים, הקלות ופיצויים - המדריך שעושה סדר בהטבות שמגיעות לכם ואתם אולי לא יודעים עליהן.

4 דקות קריאה כותב: מערכת כמהזה,

לסיוע בהגשת בקשה למימוש זכויות רפואיות

מערכת כמהזה בריאות, אוקטובר 2020

ישראלים רבים זכאים לקבלת הטבות והקלות מהמוסד לביטוח הלאומי ומרשויות המס בשל מצבם הרפואי, והם כלל אינם מודעים לכך. אספנו עבורכם מגוון מצבים בריאותיים שמזכים בקצבאות ובהטבות שונות, מבקשה לתו נכה ועד קצבאות נכות. מימוש זכויות רפואיות - המדריך השלם.

קצבת נכות כללית

קצבת נכות כללית משולמת למי שאינם יכולים לעבוד, או שיכולת העבודה פחתה בגלל המצב הבריאותי.
ישנם מרכזים מטעם המדינה וחברות פרטיות שמסייעים לאנשים עם מוגבלות להגיש את הבקשה לביטוח הלאומי וכן להתכונן לוועדות הרפואיות. בנוסף, אנשים עם מוגבלות זכאים לשיקום מקצועי מהביטוח הלאומי, הכולל מימון לימודים והשתלבות בעבודה.

סכום קצבת נכות כללית- קצבת נכות ביטוח לאומי נקבעת בהתאם לדרגת אי-כושר העבודה:
דרגה מלאה 100% או 75%: קצבה חודשית מלאה בסך 3,321 שקלים.
דרגה חלקית בשיעור 74%: קצבה חודשית חלקית בסך 2,242 שקלים.
דרגה חלקית בשיעור 65%: קצבה חודשית חלקית בסך 2,027 שקלים.
דרגה חלקית בשיעור 60%: קצבה חודשית חלקית בסך 1,908 שקלים.

קצבת ילד נכה

הביטוח הלאומי משתתף בהוצאות הכספיות של משפחה עם ילד בעל לקויות קשות, מתוך הבנת העול שנופל על המשפחה וכדי להקל על גידולו של הילד. קצבת ילד נכה מאפשרת למשפחה לנהל אורח חיים תקין ככל הניתן, כשהילד נמצא בחיק המשפחה והקהילה.

סכום קצבת ילד נכה- הקצבה מחושבת באחוזים מקצבת יחיד מלאה שסכומה 2,229 שקלים. ישנן שלוש רמות זכאות לקצבת ילד נכה: 50%, 100%, ו-188%. עבור ילד הסובל מיותר מבעיה רפואית אחת המזכה בקצבה, תשולם הקצבה לפי הבעיה הרפואית בסכום הגבוה ביותר. לילד מונשם משולמת תוספת בגובה 1,850 שקלים. משפחה עם שני ילדים נכים או יותר זכאית לקצבה מוגדלת. 

נפגעי עבודה

ביטוח נפגעי עבודה מסייע למבוטחים שנפגעו בזמן עבודתם ומפצה אותם על אובדן ההכנסה בתקופה שלאחר הפגיעה. מימוש זכויות רפואיות כולל תשלום דמי פגיעה מהביטוח הלאומי לתקופה של עד שלושה חודשים. אם נותרה נכות כתוצאה מהפגיעה, קיימת זכאות לקצבת נכות מעבודה או למענק, בהתאם להחלטת הוועדה הרפואית. זכויות רפואיות נוספות לנפגעי עבודה: קבלת טיפול רפואי חינם בשל תוצאות הפגיעה, ותשלום קצבה או מענק לבני המשפחה במקרה של פטירה. 

מימוש זכויות רפואיות בתקופת קורונה: מי שחלה בקורונה בשל חשיפה לחולה במקום העבודה - יוכר כנפגע בעבודה. לא יוכרו כנפגעי עבודה מי ששהו בבידוד אך אינם חולים מאומתים. 

מימוש זכויות רפואיות

בקשה לתו נכה וניידות

הביטוח הלאומי מעניק הטבות מגוונות למוגבלים בניידות בשל ליקויי רגליים על מנת להשתלב בקהילה ולפתח חיים עצמאיים. מרבית ההטבות ניתנות לבעלי רכב, אולם יש גם הטבות למי שאינם מחזיקים במכונית. ההטבות משולמות מכספי משרד האוצר. את המוגבלות בניידות קובעות ועדות רפואיות של משרד הבריאות, לכן טרם הגשת הבקשה לביטוח הלאומי יש לפנות לבדיקה בוועדה הרפואית של משרד הבריאות. 

סכום הקצבה למוגבלים בניידות: חסרי רכב זכאים לקצבה בסך 2,364 שקלים ועבור בעלי רכב הקצבה משתנה בהתאם לכושר השתכרותם ולסוג הרכב. משרד הרישוי מנפיק תו נכה לבעלי מכוניות הזכאים לכך. ניתן לקבל תג נכה גם עבור רכב שאינו בבעלותו של הנכה, בתנאי שהוא משמש אותו לניידות דרך קבע.

נפגעי תאונות

הביטוח הלאומי משלם דמי תאונה למי שנפגע או נפגעה בתאונה בבית, בחופשה ובשעות הפנאי, וכתוצאה מכך איבד או איבדה את כושר התפקוד. הקצבה משולמת לתקופה של עד 90 יום ובהתאם למצב התפקודי של הנפגעים. זכויות רפואיות לנפגעי תאונות אינן כוללות את אלו שנפגעו בתאונות דרכים או תאונות עבודה. 
תשלום דמי תאונה: אם ביום התאונה עבדתם כשכירים או עצמאים, גובה הזכאות עומד על 75% מהשכר ובהתאם למספר ימי הזכאות. מקסימום דמי תאונה ליום: 1,114.38 שקלים. מי שאינו עובד ביום התאונה זכאי לתשלום בגובה 74.29 שקלים ליום.

פגיעה בזמן התנדבות

אם נפגעתם במהלך התנדבות לטובת הקהילה, גם לכם מגיע מימוש זכויות רפואיות כאילו מדובר בעבודה. הפיצוי ניתן על הנזק הגופני או הנפשי שנגרם למתנדבים כתוצאה מהפגיעה ובהתאם לכללים שנקבעו לגבי נפגעי עבודה. במקרה שהמתנדב או המתנדבת נהרגו בפעולת ההתנדבות, בני ובנות הזוג והילדים יקבלו גמלאות תלויים בנפגעי עבודה, ובכלל זה הכשרה מקצועית ודמי מחיה לאלמנות וליתומים.

קצבה ליולדת נכה

● קצבה מיוחדת ליולדת נכה שהיא הורה עצמאי: אם חד-הורית בעלת דרגת אי-כושר בשיעור 100% זכאית לקצבה בגובה 3,165 שקלים לחודש למשך שלושה חודשים מיום הלידה. הקצבה משולמת במקום דמי הלידה ליולדת.
● דמי לידה לבן זוג של יולדת נכה: מימוש זכויות רפואיות לבן זוג של יולדת עם נכות משמעותו זכאות לדמי לידה, אם היולדת לא יכולה לטפל בילד. סכום הקצבה יחושב לפי שכרו של בן הזוג, כפי שמחושבים דמי הלידה לאב. הקצבה תשולם במשך 15 שבועות, או יותר במקרה של לידה רב-עוברית או אשפוז ממושך.

שיקום מקצועי

הביטוח הלאומי מסייע לבעלי מוגבלות וכן לאלמנים ולאלמנות להשתלב בשוק העבודה. השיקום המקצועי כולל: אבחון תעסוקתי, לימודים אקדמיים או מקצועיים, מימון אביזרי לימוד, תמיכה במהלך הלימודים וסיוע בהשמה בעבודה. 

מימוש זכויות

שירותים מיוחדים לנכים

לצד קצבת נכות כללית, תו נכה, וקצבאות נכות נוספות, הביטוח הלאומי מעניק זכאות לקצבה לשירותים מיוחדים לגברים ולנשים עד גיל פרישה. הסיוע ניתן לאלו הזקוקים לעזרה רבה בפעולות היומיות, כמו לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ושליטה על הפרשות, או זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים.

סכום קצבאות נכות שירותים מיוחדים - ישנן שלוש רמות זכאות:

● קצבה בשיעור 50% לזקוקים לעזרה רבה בעשיית רוב הפעולות ברוב שעות היממה, או לזקוקים להשגחה מתמדת. סכום הקצבה: 1,427 שקלים.
● קצבה בשיעור 112% לזקוקים לעזרה רבה בעשיית כל הפעולות ברוב שעות היממה. סכום הקצבה: 3,334 שקלים.
● קצבה בשיעור 188%: לתלויים לחלוטין באדם אחר בעשיית כל פעולות היום-יום בכל שעות היממה. סכום הקצבה: 5,341 שקלים. 

גמלת סיעוד

אנשים שהגיעו לגיל פרישה, גרים בבית וזקוקים לעזרת אדם אחר בביצוע פעולות היום יום, זכאים לגמלת סיעוד. הגמלה ניתנת גם לאנשים הזקוקים להשגחה בבית למען בטיחותם ובטיחות הסובבים אותם. הקצבה נועדה לסייע לקשיש ולבני משפחתו בטיפולו והיא משולמת לפי שש רמות זכאות. ניתן לבחור לקבל את הקצבה בכסף או בשירותי סיעוד. השירותים כוללים אספקת מוצרי ספיגה, טיפול במרכז יום לקשיש, שירותי מכבסה, משדר מצוקה, ועוד.

שמירת היריון

זכויות רפואיות במקרה של שמירת היריון נועדו לפצות את האישה על אובדן שכרה בזמן היותה בשמירת היריון. הקצבה משולמת לעובדת שנאלצה להיעדר מעבודתה בזמן ההיריון עקב סיכון רפואי לה או לעובר, הנובע מההיריון, או מסוג העבודה, או ממקום העבודה, או מאופן ביצוע העבודה - ולא נמצא לה תפקיד חלופי ההולם את כישוריה במקום עבודתה.

דיכאון 

אצל חלק מהסובלים מדיכאון קיימת פגיעה בכושר העבודה. אם הדיכאון הוכר על ידי הביטוח הלאומי כמצב נכות נפשית, ניתן לקבל קצבת נכות או גמלה אחרת עקב אובדן כושר עבודה שיכולה להגיע עד 100%.

פיצוי לנפגעי פוליו 

הביטוח הלאומי מפצה את נפגעי הפוליו תושבי ישראל, שלקו במחלת שיתוק ילדים בישראל. מי שיוכר כנפגע פוליו שנגרמה לו נכות כתוצאה מהמחלה, יהיה זכאי לזכויות רפואיות בדמות פיצוי חד-פעמי וקצבה חודשית או מענק במקום הקצבה, בהתאם לאחוזי הנכות או המוגבלות בניידות. אין השפעה לגובה הפיצוי והקצבה על קצבאות נכות אחרות שמשולמות לנפגעי פוליו. 

פטור ממס 

מימוש זכויות רפואיות כולל גם פטור ממס, לו זכאים אנשים רבים מקרב השכירים בישראל עקב בעיות רפואיות מהן הם סובלים. הזכאות ניתנת על מגוון רחב של לקויות ומוגבלויות, כמו למשל עיוורים, נכים בשיעור של 90% ויותר, בעלי נכות שנקבעה לתקופה של שנה ומעלה, ועוד. ישראלים רבים אינם מודעים לזכאות הזאת ומפספסים כספים רבים שמגיעים להם.  

*שימו לב- כל הנתונים בכתבה נאספו בחודש אוקטובר 2020, עשויים לחול בהם שינויים בהמשך.

לפניה לנציג לקבלת סיוע מקצועי בהגשת בקשה למימוש זכויות רפואיות

יש להזין שם
יש להזין טלפון בספרות בלבד

חברות בתחום מימוש זכויות רפואיות

חברות למימוש זכויות רפואיות >

מימוש זכויות רפואיות - סקירות נוספות

מימוש זכויות רפואיות הנובעות מאובדן כושר עבודה

הסקירה המלאה על הזכויות המגיעות במקרה של אובדן כושר עבודה: באילו מקרים אפשר להגיש תביעות אובדן כושר עבודה, מהם הקריטריונים למימוש הזכויות הרפואיות...

תג נכה | תו נכה

תג נכה - מידע על תהליך הגשת הבקשה, חברות המסייעות בכך, הטבות נוספות אשר התו מקנה, מחלות ומצבים רפואיים אשר מקנים זכאות לתו ועוד.

תתחילו לדרוש את הזכויות הרפואיות שמגיעות לכם!

זה יכול לקרות בעקבות תאונת עבודה, או אולי חלילה מחלה קשה או בעיה רפואית מתמשכת. אתם תוציאו סכומים גדולים ומשמעותיים של כסף על מגוון רופאים וטיפולים...

קצבת נכות נפשית - המדריך למימוש זכויות על רקע נפשי

זכאויות לקצבת נכות נפשית מגיעות גם לחלק מהמקרים הקלים והבינוניים של פגיעה נפשית כמו חרדה, דיכאון, מאניה דיפרסיה מתונה ועוד. כך תוכלו לממש את...

מימוש זכויות רפואיות - שאלות ותשובות

מה נחשב למימוש זכויות רפואיות?

קבלת זכויות כספיות או הטבות אשר נובעות ממחלות ומצבים בריאותיים שונים כגון: סכרת, אירוע מוחי, סרטן, נכות נפשית, אלצהיימר, התקף לב ועוד. את הזכויות ניתן לקבל מרשויות המדינה כגון ביטוח לאומי, מס הכנסה, משרד התחבורה, או מחברות הביטוח הפרטיות. 

מדוע כדאי להעזר בחברות למימוש זכויות רפואיות?

בהרבה מהמקרים ההגעה למימוש ומיצוי זכויות רפואיות תהיה טובה יותר עם חברה המתמחה בכך מאשר באופן עצמאי. כמו כן עזרה של מומחים בתחום יכולה לחסוך זמן ואנרגיה, ולאפשר התמודדות קלה יותר בזירה הזו. 

איזה חברות למימוש זכויות רפואיות קיימות היום בישראל?

הנה הרשימה של המרכזיות מבין חברות מימוש הזכויות הפועלות כיום בישראל:
יד מכוונת (ממשלתי), זכותי, החברה המרכזית למימוש זכויות רפואיות, לבנת פורן, וולך מימוש ומיצוי זכויות, עצה טובה, לרווחה, שלכם, ד"ר זכות, מזור, שובל, זכותג, זכות ויוזמה ועוד.  

כיצד ניתן לפנות לחברה למימוש זכויות רפואיות?

מעוניינים לפנות לחברה למימוש זכויות רפואיות? מלאו טופס לנציג באתר כמהזה בריאות, נציג החברה שתבחרו יחזור אליכם בהקדם.  

אולי יעניין אותך גם:

נפגעי רשלנות רפואית? תבעו זיכוי כספי!

נפגעי רשלנות רפואית זכאים לקבל פיצוי כספי. החיים עם נזק שנגרם כתוצאה מטיפול רפואי רשלני טומנים בחובם קשיים רבים. בעזרת עורך דין רשלנות רפואית ניתן...

רשלנות רפואית המדריך המלא

מהי רשלנות רפואית, מתי ניתן להגיש תביעה, אילו חומרים ומסמכים יש לאסוף כדי להוכיח רשלנות רפואית, את מי ניתן לתבוע, מהם שלבי התהליך, האם צריך להשתמש...

תגובות