דלג לתוכן

מלוניות ליולדות: איזה סבסוד ניתן לקבל מקופות החולים?

נשים רבות בוחרות להעביר את הימים הראשונים שלאחר הלידה במלונית ליולדות, שמספקת שילוב של השגחה רפואית מקצועית עם אירוח מלונאי יוקרתי. המימון נעשה באופן פרטי, אך קופות החולים מעניקות סבסוד. בדקנו אילו החזרים מעניקה כל קופה למלונית ליולדת, באילו מקרים, והאם ההשתתפות באה על חשבון סל ההריון

4 דקות קריאה כותב: מערכת כמהזה,

מתעניינים במלונית ליולדת?

בשנים האחרונות יותר ויותר נשים בוחרות להעביר את ימים הראשונים שלאחר הלידה במלונית ליולדות. ארבעה בתי חולים בישראל מפעילים מלונית ליולדת: מלונית יולדות בייבי ליס של בית החולים איכילוב בתל אביב, מלונית יולדות שיבא בייבי של בית החולים שיבא בתל השומר, מלונית יולדות הדסה בייבי של הקריה הרפואית עין כרם, ומלונית יולדות בייבי אסף של בית החולים שמיר אסף הרופא. כאן תוכלו לקרוא בהרחבה מה כל מלונית מציעה ובאילו מחירים, אבל במאמר הזה נבדוק מה מציעות קופות החולים ואילו סבסודים את יכולה לקבל מקופת החולים שלך, ומתי. מוכנה? קדימה, מתחילות.

סבסוד מלונית ליולדת בקופת חולים כללית

מבוטחות בביטוחים המשלימים של כללית מושלם זכאיות לסבסוד הבראה ליולדת בתקופה שלאחר הלידה. אין סבסוד מכל סוג שהוא למבוטחות בסל הבריאות הבסיסי.

כללית מושלם זהב: מבוטחות כללית ברובד הביטוח התחתון מושלם זהב זכאיות להבראה במלונית ליולדת החל מלידת הילד הרביעי ובלידת כל ילד נוסף. כל מבוטחת שיש לה כבר שלושה ילדים יכולה לנפוש בסבסוד כללית בכל אחד מארבע המלוניות ליולדות. הזכאות ניתנת עד שלושה ימים והסבסוד בגובה עד 75% מההוצאה בפועל בתקרה של 405 שקלים לכל יום. 

כללית מושלם פלטינום: מבוטחות כללית ברובד הביטוח העליון מושלם פלטינום זכאיות לסבסוד הוצאות ההבראה במלונית ליולדת גם לאחר לידת הילד הראשון, או השני, או השלישי. הזכאות ניתנת עד ילד אחד, מקסימום שלושה ימים, עד 75% מההוצאה בפועל בתקרה של 395 שקלים ליום. הביטוח המשלים כללית מושלם פלטינום כולל גם חבילה לנשים בהריון שבמסגרתה ניתן לסבסד הבראה לאחר לידה במלונית ליולדות עבור כל אחד משלושת הילדים הראשונים. החל מהילד הרביעי והלאה הזכאות במושלם פלטינום מזכה באותן הטבות כמו במושלם זהב, וניתן להוסיף שלושה ימים נוספים על חשבון סל ההריון. הבעיה נובעת מכך שסל ההריון עומד על 2,000 שקלים ובמקרים רבים עד הלידה הוא כבר מנוצל עד תום. 

מה עוד חשוב שתדעי על סבסוד מלונית ליולדת: תקופת האכשרה לסבסוד מלונית ליולדת עומדת על שישה חודשים ותקופת האכשרה לחבילת ההריון והלידה עומדת על 12 חודשים. הזכאות ניתנת ליולדת בלבד ולא ניתן לקבל סבסוד עבור בן הזוג אם הוא שוהה עמך במלונית ליולדות. אם בן הזוג שהה איתך והמלונית גובה תוספת על מלווה, יש להציג חשבונית עם מחיר לאדם בודד ובנפרד את התוספת למלווה. כשלא מציגים את העלויות בנפרד ההוצאה בפועל תחשב ל-85% מהסכום שמופיע בחשבונית ומהסכום הזה ייקבע גובה ההחזר. 

סבסוד מלוניות ליולדות בקופת חולים מכבי

עמיתות מכבי שירותי בריאות בעלות אחד משני הביטוחים המשלימים של הקופה זכאיות לסבסוד הבראה והתאוששות לאחר לידה. אין סבסוד או החזרים במסגרת סל הבריאות הבסיסי.

מכבי זהב: חברות מכבי ברובד הביטוח התחתון מכבי זהב זכאיות להבראה בכל אחת מהמלוניות ליולדות החל מלידת הילד הרביעי ובלידת כל ילד נוסף. הזכאות ניתנת עד שלושה ימים והסבסוד בגובה של 75% ועד 400 שקלים ללילה.

מכבי שלי: הביטוח המשלים ברובד העליון של מכבי, מכבי שלי, כולל בתוכו חבילת הריון שבמסגרתה ניתן לסבסד עלויות של מלונית ליולדות כבר מהילד הראשון. הסבסוד ניתן לתקופה של עד שלושה ימים, כשגובה ההחזרה הוא עד 75% מההוצאה בפועל בתקרה של 445.20 שקלים ללילה. הזכאות ניתנת רק על בסיס יתרה שלא נוצלה בחבילת ההריון והלידה. החל מהילד הרביעי והלאה ניתנת אותה זכאות כפי שניתנת במכבי זהב, אך ניתן להוסיף שלושה ימים נוספים במסגרת יתרה שלא נוצלה בחבילת הריון ולידה.  

מה עוד חשוב שתדעי על סבסוד מלונית ליולדת: תקופת האכשרה לסבסוד מלונית ליולדת עומדת על שלושה חודשים ותקופת האכשרה לחבילת ההריון והלידה עומדת על שישה חודשים. הזכאות ניתנת ליולדת בלבד ללא השתתפות עבור בן זוג מלווה. יש להעביר לקופת החולים חשבוניות מס עם מחיר נפרד עבור היולדת והמלווה, אחרת ההוצאה בפועל תחושב לפי 85% מהסכום שמופיע על גבי החשבונית. 

סבסוד מלונית ליולדת בקופת חולים לאומית

חברות קופת חולים לאומית שרכשו אחד משני הביטוחים המשלימים זכאיות לסבסוד ימי הבראה בתקופה שלאחר הלידה. חברות הקופה ללא ביטוח משלים לא זכאיות להטבה במסגרת הסל הבסיסי. 

לאומית כסף: קופת חולים לאומית מבחינה בין לידה רגילה לבין לידה בניתוח קיסרי. בשני המקרים הזכאות ניתנת לאחר שלושה ילדים, כלומר החל מהלידה הרביעית והלאה. בלידה רגילה, יינתן החזר בגובה של עד 80% מההוצאה בפועל בתקרה של 294 שקלים ליום, עד שלושה לילות. במקרים של לידה בניתוח קיסרי תקרת התשלום היא ל-295 שקלים ליום עד חמישה לילות. 

לאומית זהב: הרובד העליון של הביטוח המשלים לאומית זהב מקנה זכאות להבראה במלונית ליולדות כבר מהלידה הראשונה. גובה ההחזר המקסימלי עומד על 80% מההוצאה בפועל בתקרה של 406 שקלים ללילה, עד שלושה ימים. לידה בניתוח קיסרי עומדת על אותו הסכום, אך עד חמישה ימים. מלידת הילד הרביעי והלאה קיימת אותה הזכאות של לאומית כסף, אך ניתן להוסיף שלושה ימים על כל לידה כחלק מחבילת ההריון. גובה ההשתתפות במקרה זה יעמוד על עד 75% מההוצאה בפועל בתקרה של 440 שקלים ללילה, כל עוד נשארה יתרה פנויה לניצול מחבילת ההריון.   

מה עוד חשוב שתדעי על סבסוד מלונית ליולדת: תקופת האכשרה לקבלת הזכאות לסבסוד מלוניות ליולדות עבור מבוטחות לאומית כסף וזהב עומד על שלושה חודשים. זמן האכשרה לניצול חבילת הריון ולידה עומד על שישה חודשים. 

סבסוד מלוניות ליולדות בקופת חולים מאוחדת

גם מבוטחות קופת חולים מאוחדת בעלות ביטוח משלים יכולות לקבל החזר עבור תקופת ההבראה שלאחר הלידה, זכאות שאינה קיימת בסל הבריאות הבסיסי. 

מאוחדת עדיף: הביטוח המשלים ברובד התחתון מאוחדת עדיף מאפשר החזר על חלק מהתשלום עבור מלונית ליולדת החל מהילד הרביעי והלאה. גובה ההחזר עומד על 75% מההוצאה בפועל עד תקרה של 464 שקלים ליום הבראה במלונית למשך עד שלושה ימים. 

מאוחדת שיא: הרובד העליון של הביטוח המשלים מאוחדת שיא מאפשר סבסוד מלונית ליולדת כבר מהילד הראשון ועבור כל אחד מהילדים הראשונים, על חשבון סל ההריון. המשמעות היא שכדי ליהנות מההטבה צריכה להיות יתרה פנויה שעדיין לא נוצלה. תקרת ההחזר תלויה בתאריך ביצוע השירות. החל מהילד הרביעי והלאה קיימת זכאות לשלושה ימים בדומה למאוחדת עדיף, ללא תלות בסל ההריון. ניתן להאריך את תקופת הזכאות בשלושה ימים נוספים על חשבון סל ההריון, בהשתתפות עד 75% מההוצאה בפועל בתקרה של 400 שקלים ליום. 

מה עוד חשוב שתדעי על סבסוד מלונית ליולדת: תקופת האכשרה לקבלת הזכאויות במסלולים והביטוחים עומדת על שישה חודשים למבוטחות שיא ושלושה חודשים למבוטחות עדיף. 

מה חשוב לבדוק עם קופת החולים בנוגע למלוניות ליולדות

כשאת משווה בין ההצעות של קופות החולים השונות, יש כמה נושאים זהים לכל ארבע הקופות:
● אין שום זכאות ללא תוספת של אחד משני הביטוחים המשלימים.
● הזכאות בכל הביטוחים המשלימים ניתנת החל מהילד הרביעי והלאה ללא תלות בסל ההריון.
● הרובד הביטוחי העליון מוסיף כמה הטבות.

מנגד, יש כמה הבדלים שיש לוודא מול קופת החולים:
● בחלק מהמקרים הביטוח המשלים העליון כולל כל אחת משלוש הלידות הראשונות ובאחרים רק את אחת הלידות.
● לעיתים הלידות הראשונות באות על חשבון סל ההריון ולעיתים ללא תלות בו.
● סכומי הזכאות משתנים בין הקופות ובין המקרים.

מתעניינים במלונית לילודת? מלאו פרטים כאן ונציגי מלונית מובילה יצרו עמכם קשר בהקדם.

יש להזין שם
יש להזין טלפון בספרות בלבד
יש לבחור יישוב

סבסוד מלוניות ליולדות מקופות החולים - שאלות ותשובות

האם קופות החולים מעניקות סבסוד עבור מלוניות ליולדות?

כן, כל קופות החולים מעניקות סבסוד עבור מלונית ליולדת בצורת החזר על התשלום. ההחזרים ניתנים רק במסגרת הביטוחים המשלימים ולא במסגרת סל הבריאות הבסיסי. לכל קופת חולים שני ביטוחים - רובד תחתון ורובד עליון ותנאי הזכאות משתנים ביניהם.

מאיזו לידה ניתן לקבל סבסוד מלונית ליולדת?

ברובד התחתון של הביטוחים המשלימים (כללית מושלם זהב, מכבי זהב, לאומית כסף, מאוחדת עדיף) ההטבה ניתנת החל מהלידה הרביעית והלאה. ברובד העליון של הביטוחים הללו (כללית מושלם פלטינום, מכבי שלי, לאומית זהב, מאוחדת שיא) ניתן לנצל את ההטבה עבור מלוניות ליולדות כבר מהלידה הראשונה בתנאים משתנים. 

האם החזר עבור הבראה במלונית ליולדת בא על חשבון סל ההריון?

בכל הביטוחים המשלימים, החל מהילד הרביעי הזכאות אינה תלויה במסגרת לניצול של סל ההריון. הביטוח המשלים ברובד העליון מקנה זכאות כבר מהילד הראשון וכאן יש תנאים שמשתנים בין הקופות - בחלק מהמקרים ההטבה באה במסגרת סל ההריון ובמקרים אחרים ללא תלות בו. הביטוח העליון מוסיף זכאות לימי הבראה נוספים לאחר הזכאות הבסיסית על חשבון סל ההריון. 

עברתי לקופת חולים חדשה, האם אני זכאית למלונית ליולדת מיידית?

על פי החוק, במעבר בין קופות החולים יש שמירה על רצף זכויות במקרה שבו היה לך ביטוח משלים באותו הרובד. כלומר אם היית בקופת חולים אחת עם הביטוח ברובד העליון ועברת לקופה אחרת שגם בה הצטרפת לביטוח העליון, תהיי זכאית ללא תקופת אכשרה. אם בקופה הקודמת לא היה לך ביטוח משלים והצטרפת לביטוח כזה בקופה החדשה, יחול זמן המתנה שנקרא תקופת אכשרה. בסקירה המלאה תוכלי לקרוא את תקופת האכשרה בקופות החולים השונות. 

מלוניות יולדות בישראל

להשוואת מלוניות יולדות >

מלוניות יולדות - סקירות בתחום

מלוניות ליולדות: התחלה מפנקת בדרך להורות

רוצה להתפנק לאחר הלידה עם חדר פרטי עם מקלחת משלך, תינוקייה, ורמת אירוח של מלון? בדקנו אילו מלוניות יולדות קיימות, מה הן מציעות, מה הם היתרונות, וכמה...