Sawa ‏- ‏6GB LIGHT

תגובות הגולשים
חבילת סלולר

Sawa ‏- ‏6GB LIGHT

חבילות סלולר: בנק דקות לממעטים לדבר, עד 110 ג'יגה

1000 דקות, 1000 הודעות SMS 

6GB גלישה

25.90 ש"ח

פרטים נוספים:

המסלול כולל:

25.90 ש״ח לחודש

1000 דקות, 1000 הודעות SMS 

6GB גלישה 

חריגה מהגלישה - בעת חריגה, הגלישה תיעצר. לאחר עצירת הגלישה, ניתן לרכוש חבילת הרחבה לגלישה של 4 ג'יגה בעלות של 23.30 ש"ח.

פרטים כלליים:

שם התוכנית: 6GB

התוכנית ללא התחייבות.

עלות סים: 49 ש"ח

Sawa פועלת על גבי תשתית פלאפון.

Sawa‏ - ‏6GB LIGHT חוות דעת, ביקורת והמלצות
חבילות מסלולי סלולר נוספות של Sawa